Solberg: Myte at alt går feil vei 

Andelen som står utenfor arbeidslivet i Norge, blir faktisk mindre, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

Saken oppdateres.

Hun brukte sin tale på NHOs årskonferanse til å slå hull på det hun oppfatter som en myte:

– Myten er at alt går feil vei. Det gjør det altså ikke. Andelen som står utenfor, er faktisk blitt mindre, sa Solberg.

– Ser vi på statistikken for helserelaterte ytelser, det vil si summen av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, så ser vi en jevn nedgang helt siden 2010. Andelen helserelaterte ytelser i Norge er i dag er tilbake på nivået i 2001, understreker statsministeren.

– En viktig årsak, ifølge Nav, er aktivitetskravet for sykepenger som kom i 2004. Det ga en kraftig reduksjon i sykefraværet og mindre rekruttering til langvarige helserelaterte ytelser, som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Solberg tok tirsdag en pause fra regjeringsforhandlingene på Jeløya for å tale hos NHO. Senere samme dag reiser hun til USA for å møte president Donald Trump i Washington onsdag.

Verdien av arbeid er overskriften på årets NHO-konferanse i Oslo Spektrum tirsdag. Bakteppet for konferansen er en rekke advarsler om at bærekraften i velferdsstaten er truet hvis ikke yrkesdeltakelsen økes.

Før helgen ble det klart at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har snakket sammen om å jobbe for en inkluderingsdugnad for å få flere unge, innvandrere, mennesker med funksjonshemninger i jobb. Et mål er også å få kvinner som jobber deltid, til å jobbe mer.

Ifølge perspektivmeldingen kommer nemlig pensjonsutgiftene til å øke kraftig i tiårene som kommer, samtidig som oljeinntektene reduseres.

Solberg kom inn på hva det vil kreve å gjøre velferdssamfunnet bærekraftig i fremtiden.

– Det krever at vi øker antallet timeverk per innbygger i Norge med 13 prosent fram til 2060. Det må jo være et perspektiv for dem som snakker om sekstimersdag, sa hun.

Solberg hadde også to utfordringer til vertskapet NHO, som mandag lovte å bidra med sitt i inkluderingsdugnaden.

– Den første er at når flere skal jobbe mer, så er det dere som må skape jobbene. Det er dere som må være kreative, offensive, ta risiko og satse. Gjøre egentlig det jeg vet at norsk næringsliv gjør aller best, sa hun, og la til:

– Jeg er enig i at de aller fleste av de nye jobbene må komme i privat sektor. Da må dere skape dem. Så skal vi sørge for rammebetingelsene som gjør det mulig.

Den andre utfordringen handler om samfunnsansvaret politikerne og næringslivet deler.

– Vårt arbeidsliv må også ha rom for mennesker med utenlandsk klingende navn. For dem som ikke går på jobb, men som ruller på jobb. For dem som har hatt det vanskelig en periode, og fått et hull i CV-en. Noen må altså gi disse en sjanse, understreket statsministeren.


(©NTB)

På forsiden nå