Språkrådet kritisk til manglende norskkrav hos høyskolelærere 

Språkrådet frykter at norsk fagspråk vil lide dersom det ikke stilles krav om norskspråklig kompetanse hos dem som underviser ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Saken oppdateres.

Både Klassekampen og Khrono har tidligere skrevet om at rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Curt Rice, ikke lenger vil stille krav om at nyansatte skal kunne norsk.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, sier til Klassekampen at hun er skeptisk til avgjørelsen.

– Det er viktig at profesjonsutdanningene orienterer seg mot hvilke behov sektorene har. I mange av yrkene som HiOA utdanner til, skal kandidatene ut i et norskspråklig arbeidsliv, der de møter kollegaer, klienter, pasienter og brukere. Da er det avgjørende viktig at de har med seg et godt norsk fagspråk, sier Wetås.

Alle institusjoner i universitets- og høgskolesektoren har et lov­pålagt krav om å verne og utvikle godt norsk fagspråk. Wetås mener dessuten at inngående kjennskap til norsk språk vil være en kjernekompetanse i veldig mange av stillingene som HiOA lyser ut.

Curt Rice sier kvalifikasjoner skal være det avgjørende ved ansettelser, og han påpeker at dersom en stilling krever kjennskap til norsk språk og kultur, skal det spesifiseres i utlysningsteksten.

Både fagforeninger og studenter er kritiske til rektorens forslag.

(©NTB)

På forsiden nå