Høgskolen i Oslo og Akershus er blitt til OsloMet – Storbyuniversitetet

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått status som universitet og bytter navn til OsloMet – Storbyuniversitetet. Beslutningen vekker sterke  reaksjoner.

Saken oppdateres.

Endringen ble vedtatt i statsråd fredag og gjelder fra samme dag.

– HiOA har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å bli universitet. Jeg ser fram til at OsloMet skal gi samfunnet dyktige kandidater og mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en uttalelse.

På engelsk er navnet OsloMet – Oslo Metropolitan University.

Navnevalget vakte sterke reaksjoner, uten at det har ført til noen endringer. Også nå når valget er banket igjennom, møter det hoderystende reaksjoner. Språkrådet var tidlig ute med å protestere på navnevalget, men må konstatere at de ikke ble hørt.

-Det er hyggelig for Høgskolen i Oslo og Akershus at de i dag har fått universitetsstatus. Det nye universitetets navn er likevel dårlig nytt for respekten for norsk rettskrivning. Arbeidet for å sikre et godt, klart og korrekt norsk språk til glede og nytte for hele samfunnet blir vanskeligere når offentlige institusjoner velger å se bort fra våre felles rettskrivningsregler, slik det er gjort med navnet OsloMet – Storbyuniversitetet, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet til NTB.

Også Meteorologisk institutt kastet seg inn i debatten, og ba om å få beholde forkortelsen sin – nettsiden deres finnes på met.no. Men heller ikke meteorologene har blitt hørt.

Navnet OsloMet – som er ment å være et internasjonalt og lett gjenkjennelig navn – følger ikke norske rettskrivningsregler og på engelsk kan det i tillegg lett forveksles med «OsloMeth» – noe som flere humrende har konstatert tyder på at det nye universitetet skal satse på kjemi. Meth er nemlig en vanlig forkortelse for det narkotiske stoffet metamfetamin.

Studentavisen Universitas er også lettere oppgitt over navnevalget og kaller det vederstyggelig. Avisen peker på at et dårlig eksempel på norwenglish ikke er veien til global anerkjennelse som universitet.

Rektor Curt Rice er imidlertid fornøyd.

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå har blitt et universitet. Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier rektor Curt Rice.

Rektoren vakte også oppmerksomhet da han nylig foreslo at det nye universitetet ikke skal kreve norsk språkkompetanse i sine stillingsutlysninger. Det vakte sterke reaksjoner både hos fagforeninger og studentorganisasjoner.

Alle institusjoner i universitets- og høgskolesektoren har nemlig et lovpålagt krav om å verne og utvikle godt norsk fagspråk, men Rice mener at kvalifikasjoner skal være det avgjørende ved ansettelser, og påpeker at dersom en stilling krever kjennskap til norsk språk og kultur, skal det spesifiseres i utlysningsteksten.

Det nye universitet er Norges tredje største, og Oslo er nå den første byen i landet med to universiteter.

Det var 12. desember i fjor styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) godkjente universitetssøknaden til HiOA. Deretter vedtok HiOA-styret 15. desember å foreslå navnet OsloMet – Storbyuniversitetet.

(©NTB)

På forsiden nå