UDI nedjusterer anslag for asylsøkere i år

Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for 3.000 asylsøkere til Norge i år, men er åpen for at det kan komme mellom 2.000 og 5.000 asylsøkere.

Saken oppdateres.

Den forrige prognosen fra september i fjor anslo mellom 2.000 og 12.000 asylsøkere til Norge i 2018.

Anslagene utarbeides for å kunne planlegge kapasitet fremover og anslå budsjettbehov i utlendingsforvaltningen, og tallene gjennomgås fire ganger årlig.

I 2019 anser UDI det om mest sannsynlig at mulighetsrommet vil være mellom 2.000 og 7.000 asylsøkere, med et planleggingstall på 3.000, men dette er svært usikkert.

UDI mener det er usannsynlig med nedgang i antall asylsøkere i 2018 og 2019, da antallet asylsøkere allerede ligger på et historisk lavt nivå.

I 2017 søkte 3.546 personer om beskyttelse i Norge. Av disse var 1.252 overført til Norge gjennom EUs relokaliseringsordning og 2.294 var ordinære asylsøkere.

(©NTB)

På forsiden nå