Nye skritt mot ferjefri E39

En rekke av Statens vegvesens prosjekter de nærmeste årene handler om å oppfylle ambisjonen om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. 

Saken oppdateres.

Det kommer fram i Statens vegvesens handlingsprogram for årene 2018 til 2023 og framover. Planen ble lagt fram onsdag.

I løpet av fem år vil fem E39-prosjekter etter planen bli åpnet. Det dreier seg om Eiganestunnelen i Rogaland og strekningene Svegatjørn–Rådal i Hordaland, Bjørset–Skei i Sogn og Fjordane og Betna–Vinjeøra–Stormyra og Lønset–Hjelset i Møre og Romsdal.

Samtidig vil flere prosjekter på den mye omtalte E39 ta lengre tid. Det dreier seg om tre strekninger i Rogaland, nemlig Ålgård–Hove, Smiene–Harestad og Rogfast, samt Garnerløkka – Kolsdalen i Vest-Agder.

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass blir reisetiden mellom Stavanger og Bergen redusert med om lag 40 minutter, ifølge Samferdselsdepartementet.

I fjor vår ble det klart at både riksvei 52, riksvei 7 og E16 skal danne ny hovedfartsåre mellom Østlandet og Vestlandet, sammen med E134 over Haukelifjell.

I handlingsprogrammet for perioden 2018–2023 blir flere E16-strekninger åpnet. Dette er Sandvika – Wøyen i Akershus, Bjørum – Skaret i Akershus og Buskerud, Eggemoen – Jevnaker – Olum i Buskerud og Oppland og Bagn – Bjørgo i Oppland.

Samtidig vil byggingen av strekningen Stanghelle – Arna i Hordaland pågå i perioden.

På den andre stamveien mellom øst og vest, nemlig E134, åpnes strekningen Damåsen – Saggrenda i Buskerud, Gvammen – Århus i Telemark innen 2023, mens Røldal – Seljestad i Hordaland vil pågå i perioden.

E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, ble det besluttet i fjor.

Også en rekke prosjekter på hovedferdselsåren mellom Nord- og Sør-Norge, nemlig E6, blir ferdigstilt de nærmeste årene.

Strekningen Sjoa – Otta i Oppland blir åpnet, og i Trøndelag skal strekningene Vindåsliene – Korporalsbrua og Jaktøya – Klett – Senterveien begge åpnes innen 2023.

I Nordland blir strekningene Helgeland sør inkludert Kappskarmo – Brattåsen – Lien, Helgeland nord, Megården – Mørsvikbotn og Hålogalandsbrua åpnet. Det blir også Sørkjosfjellet og Kvænangsfjellet i Troms og Tana bru i Finnmark.

Om Oslofjordforbindelsen trinn 2, som er RV23, heter det at prosjektet skal pågå i perioden.

(©NTB)

På forsiden nå