Villreinreinjakten i Nordfjella avsluttet - alle dyrene er felt

Den siste kjente flokken med villrein er felt i Nordfjella, opplyser Miljødirektoratet. Det er påvist 17 tilfeller av skrantesyke på reinsdyr i området.

De siste 25 dyrene ble skutt søndag. Til sammen er det skutt 1.407 villrein siden november. Målet var å ta ut all villrein i Nordfjella sone 1 innen 1. mai i år, og arbeidet med fellinga ble dermed ferdig i god tid før fristen.