Rungende nei til sammenslåing av Finnmark og Troms

Innbyggerne i både Finnmark og Troms sier et klart nei til sammenslåing av de to fylkene.

I undersøkelsen som Sentio har utført for NRK, svarer 86 prosent av de spurte i Finnmark og 73 prosent i Troms nei til et sammenslått Troms og Finnmark.