Sju mulige utganger på Listhaug-saken

Går regjeringen av? Må Sylvi Listhaug skifte departement? Her er de ulike scenarioene rundt dramaet, med vurdering av redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle.

Tirsdag blir statsråd Sylvi Listhaugs - og Solberg-regjeringens - skjebne avgjort i Stortinget. Men allerede mandag bestemmer KrF seg om de vil bli med på mistillitsforslaget mot justisministeren. Den har til nå fått støtte fra Ap, Sp, MDG og Rødt. KrFs veivalg blir avgjørende.  Foto: Kallestad, Gorm, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Tirsdag 20. mars klokken 10 starter debatten om mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug, en debatt som kan ende med Solberg-regjeringens avgang.

Det ble søndag kjent at Solberg-regjeringen vil gå av dersom KrF støtter mistillitsforslaget mot Listhaug. KrFs landsmøte starter klokken 12 mandag, og det er ventet et svar etter dette.

Mistillitsforslaget er fremmet av Rødts representant Bjørnar Moxnes og lyder slik:

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.

Her er sju mulige utganger av dramaet, og redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelles, vurdering av de ulike scenarioene:

Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten 

1. Sylvi Listhaug trekker seg

Mange politikere i samme situasjon som Listhaug ville vurdert å trekke seg på grunn av presset hun utsettes for, hensyn til eget parti eller ut fra en erkjennelse av at hun har opptrådt splittende og høster mistillit. Ved å trekke seg vil hun ta ansvar og åpne muligheten for å bygge opp igjen tilliten hos dagens motstandere.

Men Listhaug er alt annet enn en vanlig politiker. Hun elsker konflikter, spisser budskap og finsliper provoserende formuleringer som skaper støy og splid. Tilhengerne opplever henne som en atypisk, ærlig og uredd politiker.

Ingen ting den siste uken tyder på at hun vurderer å trekke seg:

VURDERING: Lite sannsynlig

Harald Stanghelle: Det er ingen ting ved Listhaugs person eller den aktuelle saken som indikerer at dette overhodet er en mulighet hun forestiller seg.

LES TONE SOFIE AGLEN: Regjeringskrisa som ingen egentlig vil ha

2. Erna Solberg og Siv Jensen lokker henne over i ny stilling

Både Sp, Ap og KrF har sagt at de kan leve med Listhaug som statsråd hvis hun bare flyttes fra Justisdepartmentet.

Begrunnelsen er at departementet har ansvaret for landets og borgernes sikkerhet, og at nasjonen ikke kan leve med en justisminister som ikke adlyder statsministeren. Men opposisjonen skaffer seg dermed også en mulighet for å gi statsministeren ansvaret for en eventuell regjeringskrise ved at hun ikke tok imot opposisjonens «utstrakte hånd».

For Listhaug og Frp vil en slik forflytning fortone seg som et nederlag: Hun har bare hatt stillingen i to måneder og har ansvaret for noen av partiets viktigste saker som justis, beredskap, asyl og innvandring.

Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, sa til VG lørdag at dette er uaktuelt.

Det er vanskelig å se hvilken statsrådspost Listhaug skulle få som ikke anses som lettere. En lettere post vil tolkes som en degradering. En forflytning vil også berøre andre statsråder og partier og ikke minst bety at opposisjonen vil få innflytelse på personer og posisjoner når statsrådskabalen legges. Det innebærer en klar svekkelse av regjeringen og Solbergs autoritet.

Vurdering: Lite sannsynlig

Harald Stanghelle: Det vil være en regelrett degradering av Listhaug og bety at Frp mister styringen over noen av partiets viktigste saker. Forsøk fra opposisjonen på å legge ansvaret for eventuell regjeringskrise på Erna Solberg.

Les også hva KrF-toppen sier: - Jeg er veldig bekymret. Det er en alvorlig situasjon

3. Erna Solberg og Siv Jensen presser henne ut

I praksis er Listhaug nærmest uavsettelig. Hun fremstår som en gudinne for mange av partiets kjernevelgere.

Formelt velger statsministeren selv sine statsråder. Men i en koalisjonsregjering er hun avhengig av de respektive partilederes godkjenning. Partilederne vil også tenke langsiktig og ta hensyn til at måten en regjering samarbeider og til slutt går av på, har betydning for samarbeidet i årene etterpå.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp)   Foto: NTB/Scanpix, NTB scanpix

Selv om ikke alle liker Facebook-innlegget, har Listhaug sterk støtte i partiet med partileder Siv Jensen, nestleder Per Sandberg og Carl I. Hagen i spissen.

Hvis statsministeren skulle forlange Listhaugs avskjed, vil partileder Siv Jensen mest sannsynlig forlate regjeringen med alle Frp-statsrådene.

Siv Jensen kan ikke, om hun skulle ønske, avskjedige Listhaug uten å utløse skarpe motreaksjoner fra store deler av partiet. Sannsynligvis vil Jensen i et slikt tilfelle heller sette hardt mot hardt og ta Frp som et samlet parti ut av regjeringen.

Vurdering: Lite sannsynlig

Harald Stanghelle: Frp står samlet bak Listhaug, selv om ikke alle liker det opprinnelige Facebook-innlegget. Solberg kan ikke avskjedige Listhaug uten at Regjeringen bryter sammen.

Tror du regjeringen må gå?
Du må velge et alternativ

4. KrFs landsstyre råder partiet til å stemme mot mistillitsforslaget

KrF er splittet i synet på Listhaug. Hun konkurrerer med KrF om mange konservative kristne velgere. Mye tyder på at et flertall i partiet har fått nok av Listhaug etter diverse støyende utspill.

Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad sammen med leder Knut Arild Hareide  Foto: Butt, Mariam, NTB scanpix

KrF og Ap har samme syn i saken om statsborgerskap, som den siste uken har skapt splid, og Listhaugs angrep rammer derfor KrF like mye.

KrF gikk til valg med Erna Solberg som statsministerkandidat. Partiets grunnfjell, særlig på Sør-Vestlandet, er grunnleggende verdikonservativt og ikke-sosialistisk. Kostnadene ved å felle regjeringen og muligens sette inn en Ap-ledet regjering, vil være for høy for mange i forhold til gevinsten ved å kaste Listhaug.

KrF stemte for det såkalte «daddel-forslaget» i Stortinget torsdag kveld med sterk kritikk av Listhaug. Hareide kan dermed si at ingen kan være i tvil om at partiet har markert avstand til henne.

Vurdering: Sannsynlig

Harald Stanghelle: Listhaug og statsministeren har bedt om unnskyldning, og KrF har allerede bidratt til vedtak med «sterk kritikk» av Listhaug. Faren for splittelse i KrF øker hvis partiet også feller Solberg-regjeringen.


Fakta om kabinettsspørsmål og mistillitsvotum
  • Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få en sak vedtatt.
  • Når en regjering eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål.
  • I Norge har kabinettsspørsmål blitt brukt en rekke ganger. Regjeringene Kåre Willoch i 1986 og Kjell Magne Bondevik i 2000 gikk av som følge av et kabinettsspørsmål som ikke fikk den nødvendige støtte.
  • Et mistillitsforslag kan rettes mot regjeringen samlet eller enkelte av dens medlemmer.
  • Det stilles ikke noe krav til begrunnelse for mistillitsforslaget. Politisk uenighet eller ønske om regjeringsskifte kan være grunnlag for mistillitsforslag. Andre ganger brukes mistillitsforslag som reaksjon på brudd på konstitusjonelle plikter, for eksempel regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget.
  • Dersom mistillitsforslaget får flertall i Stortinget, har regjeringen eller statsrådene vedtaket gjelder en rettslig plikt til å gå av.
  • I norsk parlamentarisk praksis har mistillitsforslag forekommet ofte, men bare få ganger er det blitt vedtatt. Blant de mest kjente er mindretallsregjeringen til Einar Gerhardsen som ble felt i 1963 etter Kings Bay-saken.
  • Kilde: Store norske leksikon/NTB

5. KrFs landsstyre anbefaler partiet å stemme for mistillitsforslaget

Begeret er fullt nå, og det kan bety at flertallet av KrFs ledende politikere ikke lenger vil akseptere Listhaugs polemiske form, manglende ydmykhet og trassighet mot både statsminister og stortingsflertallet.

Partiet kan lande på at de mener Listhaug er uegnet til å være statsråd fordi hun setter grupper opp mot hverandre, svekker tilliten mellom mennesker, ja til og med svekker tilliten til nasjonens politiske system.

Partileder Hareide sa i valgkampen at et av partiets mål er å kaste Listhaug ut av regjeringen. Listhaug har likevel fortsatt med provokasjonene og viser liten eller ingen ydmykhet når opposisjonen kritiserer henne.

Vurdering: Mulig

Harald Stanghelle: Misnøyen er sterk og har bygget seg opp i lang tid mot Listhaug i KrF. Hun provoserer stadig partiet, viser liten ydmykhet for kritikk og svekker tilliten mellom grupper i befolkningen.

6. KrFs stortingsgruppe får fullmakt til å avgjøre under debatten

KrFs landsstyre kan komme til å gi stortingsgruppen politiske føringer og en fullmakt til selv å vurdere debatten og den politiske situasjon i Stortinget.

Da vil statsminister Solberg og statsråds Listhaugs innlegg på tirsdag bli avgjørende: Opposisjonen vil lytte med finstilt gehør om spesielt Listhaug erkjenner ansvar og viser reell vilje til å endre arbeidsformer.

Provoserer hun nok en gang opposisjonen, kan det ende med regjeringens avgang. Beklager hun og sier troverdig unnskyld, kan KrF under tvil si seg tilfreds og avslutte saken.

Vurdering: Mulig

Harald Stanghelle: Partiet er delt, og det er vanskelig å gi et klart råd. Landsstyret gir stortingsgruppen som følger debatten tillit til å avgjøre ut fra den politiske situasjonen i debatten.

LES OGSÅ: KrF presses av Solberg, får råd fra kristen-redaktør om å avvise mistillitsforslag

7. Statsminister Erna Solberg stiller kabinettsspørsmål

Solberg informerer Stortinget om at regjeringen i tråd med konstitusjonell praksis står samlet bak statsråd Sylvi Listhaug, og hun stiller kabinettsspørsmål. Det betyr at regjeringen slutter rekkene bak Listhaug, og at hvis Stortinget vil kaste én statsråd, må de kaste hele kollegiet.

Justisminister Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg.  Foto: Scanpix

Solberg har uttrykt tillit til Listhaug etter debatten i Stortinget. Dermed har hun også bundet seg til masten og fraskrevet seg muligheten for å ofre henne, hvor mye hun enn skulle ønske at en slik løsning var mulig.

Hvis ikke KrF bøyer av, varsler statsminister Erna Solberg at regjeringen vil søke avskjed.

Vurdering: Meget sannsynlig

Harald Stanghelle: Det er ingen praksis i norsk politikk for at en statsminister lar opposisjonen felle en statsråd. Solberg har sagt at Listhaug har hennes tillit, og da står regjeringen samlet bak henne.

PS. Denne saken ble publisert i Aftenposten lørdag kveld.

På forsiden nå