HØYRES LANDSMØTE: Ønsker mer forsvarsopprør i Høyre

- Penger til forsvar må gå foran alt

Flere av Høyres  fylkeslag mener regjeringen har satt av for lite penger til Forsvaret i år og krever nok en gang forpliktende opptrapping.

Høyres Elin Agdestein 

Saken oppdateres.

- Forsvaret må prioriteres, om nødvendig på bekostning av ambisjoner på andre områder, sier Trøndelag Høyres Elin Agdestein.

Hun har sitt eget og en rekke av Høyres fylkeslag i ryggen når hun i helgen vil ha landsmøtet med på å forplikte partiet i forsvarspolitikken.

Høyre starter sitt landsmøte ved Gardermoen i dag. Statsminister og partileder Erna Solberg går på talerstolen klokken 13.30.


Fakta om Høyres landsmøte

* Høyre holder sitt årlige landsmøte 6.–8. april på Gardermoen.

* Fredag åpner møtet med partileder Erna Solbergs tale. En resolusjon om digitalisering skal behandles. Det foreslås blant annet å gjøre all skriftlig kommunikasjon med staten digital innen 2025 og et forbud mot at leverandører av matvarer kan tilby ulike priser til ulike aktører i dagligvarebransjen. Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande taler.

* Lørdag behandles storresolusjonen om bioteknologi. Det er ventet debatt om eggdonasjon, ikke-kommersiell surrogati og tilbud om assistert befruktning til enslige. Etter lunsj debatteres grønn omstilling, blant annet et forslag er å øke engangsavgiften på bensin- og dieselbiler. Frp-leder og finansminister Siv Jensen taler.

* Lørdag holdes det også valg på partileder, to nestledere, medlemmer av arbeidsutvalget og sentralstyret, samt leder for Høyres kvinneforum. Valgkomiteen har foreslått å beholde dagens ledelse og har heller ikke foreslått endringer i noen av de andre vervene.

* Søndag er temaet arbeid og inkludering. Flere forslag om å utvide og bli strengere på aktivitetsplikten for å motta ulike Nav-ytelser ligger på bordet. Solberg holder en avslutningstale.

* Det er sendt inn forslag til 55 andre resolusjoner. Flere fylkeslag har foreslått resolusjoner som vil støtte opp om målet om at Norge i 2024 skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Det er også kommet inn forslag om å bevare pelsdyrnæringen og skrote flypassasjeravgiften. Hvilke resolusjoner som landsmøtet faktisk skal behandle, avgjøres fredag.

(NTB)


LES MER: Barselbråk i Høyre

- Vår forsikringspremie

Helt sentralt i det ulmende forsvarsopprøret i Høyre står Norges forpliktelse overfor NATO til å bruke 2 prosent av brutto nasjonalproduktet på Forsvaret innen 2024, et mål Norge foreløpig ikke er i nærheten av.

- Jeg vil understreke at vi har gjort mye for å snu tilstanden i Forsvaret siden 2013. Men dette handler om noe mer: om vår kollektive forsikringspremie – og om byrdefordelingen innad i NATO, sier Agdestein.

Hun mener Norge og Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet.

- Vi kan ikke fortsette å lene oss på USA som hittil har tatt 2/3 av den samlede pengebruken i NATO, sier hun.

LES MER: Høyres lengstsittende sitter trygt

Mer til landmakt

I tillegg til 2-prosentmålet er det utilstrekkelig finansiering av landmakten i 2018 som uroer Høyres forsvarsvenner.

Agdestein konstaterer at Forsvaret også trenger mer penger enn det som er satt av i statsbudsjettet for i år.

I en tekst flere fylkeslag har samlet seg om, heter det:

«Beslutningene om landmakten ble tatt etter at rammene for statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt, og vedtakene lar seg ikke finansiere uten ekstrabevilgninger for 2018.»

Fylkeslagene krever derfor at det blir satt av nok penger til landmakten, og at dette synliggjøres allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2018 i mai.

- Forsvar, sikkerhet og trygghet er grunnlaget for alt annet. Forsvarssaken står utrolig sterkt i Trøndelag, vi er også et av fire tyngdepunkt i det norske Forsvaret og senter for alliert øving, trening og mottak. Jeg mener Forsvaret må prioriteres, om nødvendig på bekostning av ambisjoner på andre områder, sier Agdestein.

LES MER: - Jeg er mer gira nå enn da jeg gikk inn i politikken.

Ikke i rute

Forsvarsutgiftenes andel av BNP for 2018 ligger an til å bli 1,56 prosent, anslo Forsvarsdepartementet i januar. Videre anslås det at andelen vil ligge på rundt 1,5 prosent i 2020 og rundt samme nivå fram mot 2024.

Skulle Norge ha nådd 2 prosent i dag, ville det ha krevd en økning i forsvarsbudsjettet på nesten 16 milliarder kroner.

Motstand

Også i fjor ulmet det i det forsvarsvennlige partiet. Men et forsøk fra landsmøtet på å forpliktende økonomiske vedtak, ble vannet ut av partiledelsen. Likevel vedtok partiet en ambisjon om opptrapping på forsvarsfeltet.

Mange i Høyre, ikke minst partileder Erna Solberg selv, mener derfor det er unødvendig å vedta en ny forsvarsresolusjon i år, som i hovedsak vil si at man skal følge forsvarsresolusjonen i fjor.

I følge informerte kilder ligger det ikke an til at landsmøtet vedtar en ny, egen forsvarsresolusjon i år igjen.

- Men forsvarsdebatt blir det i helgen. Det ligger i partiets ryggmarg, skisserer en kilde.


OmAdressert:

En gjest som vil rydde i rådhuset

Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift vil rydde opp i rådhuset og ta over som sjef. Derfor inviterte vi henne til podkast.

 

Klokken 13.30 taler Erna Solberg til sine landsmøtedelegater. Se og hør talen her.

På forsiden nå