Caritas fortsetter hjelpetilbud for au pairer

Utlendingsdirektoratet har gitt Caritas Norge grønt lys for å fortsette gratis hjelpetilbud for au pairer og vertsfamilier ut 2018.

– Vi ønsker å være et lavterskeltilbud for målgruppen og jobbe forebyggende for å ivareta au pair-ordningens kulturutvekslende formål og hindre misoppfatninger og misbruk av ordningen, sier Anne Nogva, leder av Caritas' au pair-senter, i en pressemelding.