HV-sjefen vil forlenge de årlige øvelsene

Landets 40.000 HV-soldater må møtes oftere og bli lengre på øvelser, mener Heimevernets leder generalmajor Eirik Kristoffersen.

HV-sjefen ønsker å utvide øvelsene fra fire dager hvert eller annethvert år til seks dager hvert eneste år. Spesialister og befal skal møtes ni dager hvert år, mot fem eller seks dager i året i dagens modell.