- Jeg er skuffet og forbannet over at den ansvarlige ikke har stått frem

Sp-nestleder Ola Borten Moe navngir alle på hytteturen hvor sex-meldingen til Liv Signe Navarsete ble sendt fra.

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp), Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) og Sp-nestleder Ola Borten Moe var på festen hvor meldingen skal ha blitt sendt. De sier alle at de ikke har kjennskap til hvem som har sendt meldingen.   Foto: Scanpix og Jens Petter Søraa

«Her og nå er det lite annet jeg kan gjøre enn fortsatt å bidra med det jeg vet til generalsekretær Knut M. Olsen. I tillegg er det gått nye runder blant oss for å få vedkommende til å melde seg. Selv om dette nå er en sak i norsk offentlighet er det mitt håp at saken finner sin løsning der den skal - som en varslersak håndtert av generalsekretæren opp mot Liv Signe Navarsete og den som har sendt meldingen. Jeg vil bidra med det jeg vet og kan, og oppfordrer alle andre gjør det samme. Og til slutt; dette er jeg svært lei meg for...»