Sexmeldingen utløser ingen sanksjoner mot deltakerne

– Vi tar sterkt avstand fra meldingen, men kan ikke straffe noen uten bevis, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Granskingen viser at det ikke er noe som tyder på at det var en kollektiv handling.

Maktkamp: Daværende partileder Liv Signe Navarsete, Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum under et landsstyremøte i Senterpartietet i 2014. Maktkampen den gangen gjør meldingen som ble sendt fra Storlien ekstra belastende.  Foto: Cornelius Poppe, Scanpix, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Torsdag morgen hadde sentralstyret i Senterpartiet telefonmøte etter at politiet onsdag besluttet at de ikke ville etterforske sexmeldingen i Senterpartiet.

– Dette var en uhørt melding som Navarsete aldri skulle ha fått. Det har påført henne en stor belastning. Men samtidig kan vi ikke sanksjonere enkeltpersoner når vi ikke vet hvem som sendte den.

Det sier Vedum til NTB etter at den to år gamle meldingen «Vi har lyst på fitta di» ble sluttbehandlet.

- Danner seg et bilde

Senere torsdag sier Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen til NTB at det ikke er noe som tyder på at det var en kollektiv handling.

Han er den i Sp som er ansvarlig for å håndtere varslingssaker.

– Vi har brukt mye tid, hatt grundige samtaler med alle involverte og så godt det er mulig forsøkt å nøste i saken. Uten å gå i detalj, så danner man seg jo et bilde. Og basert på mange samtaler med alle som var på turen, er det ikke noe som tilsier at dette er gjort kollektivt eller i fellesskap, sier Olsen.

LES OGSÅ: Partiet tok kontakt med Sp-toppene først i april i år

- Opp til Ola

Vedum sier at det nå er opp til Ola Borten Moe å vurdere om og når han vil tre tilbake til nestleder i partiet.  I forrige uke trakk Ola Borten Moe seg midlertidig som nestleder i partiet. Og etter politiets beslutning onsdag gikk han ut på sin egen Facebook-side:

- Da forstår jeg at politiet ikke går videre med meldingssaken i Sp. Det har vært krevende uker for partiet, Liv Signe Navarsete og alle som var med på turen. På vegne av alle som var på tur, (eksklusive den som sendte meldingen, vedkommende skylder en egen beklagelse til Liv Signe Navarsete og andre) vil jeg gjerne komme med en oppriktig beklagelse ovenfor Liv Signe Navarsete, skriver Borten Moe.


Fakta Disse var med på hytteturen:

* 1. nestleder i Sp Ola Borten Moe

* Fylkesleder og fylkespolitiker Tomas Iver Hallem

* Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes

* Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram

* Spesialrådgiver i Senterpartiet Jostein Grande

* Tidligere statssekretær, nå direktør for samfunnskontakt i Sparebank 1, Morten Søberg

* Tidligere statssekretær for Liv Signe Navarsete i kommunaldepartementet og tidligere leder i Senterungdommen, Erlend Fuglum

* Sps fylkessekretær Rune Hjulstad.

* De to siste deltakerne var Jarle Holberg og Kristian Skinderhaug.


Ingen kollektiv straff

Den trakasserende meldingen ble sendt til Navarsetes innboks på Facebook fra telefonen til tidligere statssekretær Morten Søberg. Han var på hyttetur i Sverige sammen med ni andre menn i 2016, deriblant Borten Moe og flere av hans allierte.

– Det som skiller denne saken fra andre metoo-saker, er at det det vanligvis er kjent hvem som har gjort noe galt, men usikkerhet om hva som har skjedd. Her er det kjent hva som har skjedd, men usikkert hvem som har utført handlingen. Her er det potensielt ni uskyldige, sier Vedum.

LES OGSÅ: Den siste festdeltakeren: – Jeg sverger på at det ikke var meg

Vigdenes vil ikke kommentere

Han legger til at det er et grunnleggende rettsprinsipp at det ikke kan sanksjoneres når man ikke vet hvem det skal sanksjoneres mot.

– Vi kan ikke rette opp en urett ved å begå en ny urett. Det er ikke hjemmel for kollektiv straff verken i vårt partis retningslinjer, lover eller i norsk rettspraksis. Der står saken – dessverre, sier Vedum til NTB.

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes sier han ikke vil kommentere sentralstyrets beslutning.

- Jeg har sagt det jeg har å si i denne saken, skriver han i en SMS til Adresseavisen.

Ivar Vigdenes  Foto: Christine Schefte

Uten maktmidler

Sentralstyret i Senterpartiet uttaler at meldingens innhold er et klart brudd på partiets etiske retningslinjer.

Sentralstyret mener det er sterkt beklagelig at ingen har innrømmet å ha sendt denne meldingen etter utallige oppfordringer. Partiets sentralstyre ser ikke at vi besitter flere maktmidler for å få den eller de skyldige til å stå fram, heter det i vedtaket.

– Når politiet i tillegg har henlagt saken, kan vi ikke gjøre annet enn å ta det til etterretning, sier Vedum.

LES OGSÅ:- Dette er ubehagelig. Opptre voksent, og meld fra

Tror på Borten Moe

Vedum sier at han ikke kan dømme noen på antakelser.

– Når de jeg har snakket med beklager på det dypeste at dette har skjedd og at de ikke har kjennskap til hvem som sendte meldingen, så legger jeg til grunn at vedkommende snakker sant. Jeg kan ikke gradere det så lenge jeg ikke vet. Da vil jeg dømme på antakelser, og det kan man ikke gjøre, sier Vedum på spørsmål om han har tillit til de ti som var med på hytteturen i 2016.

– Det gjelder også for Ola Borten Moe?

– Jeg har tillit til at når han sier til meg at han ikke har gjort det, at han er veldig lei seg og beklager sterkt, så opplever jeg ham som veldig oppriktig. Jeg har ingen grunn til å mistro at han ikke mener det.

– Når kan Borten Moe komme tilbake?

– Han valgte selv å fratre inntil videre. Nå skal generalsekretæren ta sine avsluttende samtaler med de involverte. Så må Ola selv vurdere det. Han er landsmøtevalgt. Og når generalsekretæren har avsluttet saken, er det Ola selv som må gjøre en vurdering, sier Vedum.

Hele pressemeldingen fra sentralstyret

«I dag tidlig hadde Senterpartiets sentralstyre et møte hvor meldingsaken ble behandlet. Det var et omforent sentralstyre som fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Sentralstyret tar sterk avstand fra innholdet i den aktuelle tekstmeldingen som ble sendt Liv Signe Navarsete, og sentralstyret beklager sterkt den belastning dette har påført henne og de potensielt ni uskyldige. En slik melding skal ingen få eller noen sende i vårt parti. Den har påført Liv Signe Navarsete en stor belastning. En melding med et slikt innhold er et klart brudd på partiets etiske retningslinjer.

2. Sentralstyret mener det er sterkt beklagelig at ingen har innrømmet å ha sendt denne meldingen etter utallige oppfordringer. Partiets sentralstyre ser ikke at vi besitter flere maktmidler for å få den eller de skyldige til å stå fram. Sentralstyret tar politiets henleggelse til etterretning.

3. Partiet kan ikke og vil ikke straffe noen hvor det ikke er bevist at vedkommende har gjort noe galt. Det er det ikke åpning for i våre etiske retningslinjer.

4. Sentralstyret ber generalsekretæren avslutte saken i samsvar med partiets etiske retningslinjer i tett dialog med varsler og de det varsles mot.»

På forsiden nå