Karin Andersen (SV):

- Vedtaket om oktoberbarna hjelper for få

Da stortingsflertallet sa ja til at oktoberbarna skulle få saken sin behandlet på nytt, var SVs Karin Andersen skeptisk.

SVs Karin Andersen mener at de andre partiene som ikke ville fortolke vedtaket om oktoberbarna, nå må ta ansvaret for det som skjer.  

Saken oppdateres.

- Jeg så at vedtaket var vagt og åpen for fortolkninger. Likevel bøyde jeg meg i første runde, men etter hvert så jeg at dette går ikke, sier Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og stortingsrepresentant SV.

LES OGSÅ: Krever at Erna svarer på Listhaugs håndtering av «oktoberbarna»

For at avviste asylungdom, de såkalte oktoberbarna, skulle få ny behandling av asylsaken, måtte de ha vedtak om midlertidig opphold til 18 år, samt vedtak om internflukt.

Ville ikke fortolke vedtaket

Fredag skrev Adresseavisen om afghanske Aref (18) fra Levanger, som ikke får søke om status som oktoberbarn, fordi ankeinstansen Utlendingsnemnda (UNE) hadde fjernet henvisningen til internflukt gitt av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Senior kommunikasjonsrådgiver, Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet viser til henvendelsen fra daværende statsråd Sylvi Listhaug til de parlamentariske lederne i Ap, Sp, SV, KrF, V, MDG og Rødt 11. desember 2017.

- Her redegjorde Listhaug for sin forståelse av vedtaket. Som kjent ønsket ikke de parlamentariske lederne å bidra med avklaringer. Personer som er henvist til internflukt av UDI, men hvor UNE etter en klagebehandling mener at vedkommende kan returnere til hjemstedet, har derfor ikke rett til ny behandling etter utlendingsforskriften § 8–8 a, skriver han i en e-post til Adresseavisen.

LES OGSÅ: 139 oktoberbarn får søknaden behandlet på nytt

Karin Andersen mener derimot at SV har ønsket en avklaring. Hun viser til at hun og Petter Eide (SV) lanserte forslaget om å gjeninnføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, samt å sikre reelle barnefaglige vurderinger.

- De må ta ansvar

- I vårt forslag går det klart fram at vi mente at vedtaket måtte fortolkes, samt at alle vedtak hvor det er henvist til internflukt skal tas opp igjen etter de nye reglene, sier hun.

Andersen mener at når de andre partiene ikke ville fortolke, må de ta ansvaret for hva som skjer nå.

- Ingen kan overlate til Listhaug å fortolke et vedtak uten at det vil endre opp med å tette alle muligheter for de barna dette gjelder, sier Andersen, som konstatere at slik ble det også.

- Derfor betyr vedtaket gitt oktoberbarna også lite. Det betyr lite for få.

Ap gikk høyt på banen

Hun viser speislt til at Ap gikk høyt på banen i denne saken.

- Støre sa i Stortinget at norsk praksis skulle ligge godt innenfor sikkerhetsmarginen i disse sakene. Det gjør Norge ikke. Har har Ap feiget ut.

LES HER: Ingen spontan jubel på Hegra for stortingsvedtak om oktoberbarn:- Politikerne leker med oss

At UDI kan mene det ikke er trygt å returnere til en provins i Afghanistan, mens UNE kan vurdere det som trygt bare måneder etter, sier hun:

- Når det gjelder sikkerhetsvurderingene og det ubegripelige at selv om alle rapporter viser at det er blitt farligere, sier norske myndigheter det er trygt. De vil ikke vise til eller kommentere hvor den sannheten kommer fra. Alt gjemmes i den uangripelige formuleringen; etter en helhetlig vurdering..

Dette var grunnen til at SV foreslo å få et ekspertutvalg til å se på beslutningsprosessene som fører til konklusjoner på hva som er sikkert eller ikke.

Politiske føringer

Karin Andersen (SV) har tidligere i vår stilt et skriftlig spørsmål til daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) om det er slik at UNE blir instruert direkte når de endrer avslag fra UDI som henviser til internflukt?

Listhaug sa i sitt svar at departementet ikke har adgang til å instruere verken UDI eller UNE.

- Spørsmålet jeg stilte om UNEs praksis, var for å få frem om det var gitt politiske føringer til forvaltningen. Statsråden sier det ikke er det, men jeg mener spesielt UNE bærer preg av å være stadig mer politisert, sier Andersen.

Hun forklarer det med at det virker som om de ikke forvalter et regelverk, men at de blir detaljstyrt på instruks.

- UNE skulle hatt en mer domstollingende funksjon, som en selvstendig enhet, men de har i praksis gått motsatt vei, forklarer Andresen, som viser til at stortingsflertallet etter flyktningkrisen i 2015 i en panikksituasjon ga statsråden instruksmulighet over UNE.

Andersen viser også til et intervju direktør i UDI, Frode Forfang, ga til VG i november i fjor.

- Der sier han at tersklene for hva som skal til for at vi ikke kan returnere noen, er et politisk spørsmål. Her ligger det noe, sier Andresen.

Tillit til myndighetene

Ap´s innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani stilte i mars i år et spørsmål til daværende statsråd Sylvi Listhaug (Frp), hvor han viser til usikkerheten til vedtakene der internflukt er fjernet av UNE.

- Ap holder fast ved vedtaket den 14.10. 2017 om at saken gjelder kun de som er henvist til internflukt, og at ny vurdering basert på de nye sårbarhetskriterier skal gjøres av utlendingsmyndighetene. Vi må ha tillit til utlendingsmyndighetene gjør den nødvendige vurderinger. Stortinget skal ikke drive med saksbehandling.

På forsiden nå