Helleland får beskjed om å fikse foreldrepenger før Brussel griper inn 

Budsjettpartner KrF forventer at regjeringen sørger for likestilt foreldrepermisjon senest når statsbudsjettet for 2019 legges fram.

Saken oppdateres.

Prislappen er 800 millioner kroner i året for å sikre foreldrepenger til 6.000 fedre som rammes av kravet om at mor jobber eller studerer.

– Systematisk og ulovlig forskjellsbehandling, fastslår ESA-president Bente Angell-Hansen.

EØS-tilsynet tar nå Norge til EFTA-domstolen fordi far ikke har samme rett til foreldrepenger som mor.

– Dagens ordning er dypt urettferdig. Hadde det vært omvendt, at mors rettigheter var avhengig av fars tilknytning til arbeidslivet, hadde vi fikset dette for lenge siden, sier KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

Feiden mellom Norge og ESA har pågått siden 2015.

– Når norske myndigheter systematisk og ulovlig forskjellsbehandler kvinner og menn, er det ESAs jobb å stille dem til ansvar, sier Angell-Hansen.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) avviser ESAs argument om at norske foreldrepenger er hjemlet i likestillingsdirektivet.

– Brussel skal ikke styre den norske foreldrepengeordningen, sier hun, og legger til at Norge har en av de rauseste ordningene i verden.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm avviser på sin side likestillingsministerens saksfremstilling.

– Dette handler ikke om hvem som skal styre norsk likestillingspolitikk, men hva som følger av norske rettsregler. Ordningen regjeringen er villig til å ta en sak på i EFTA-domstolen, er en ordning som samtlige regjeringspartier har programfestet å endre og som det er et solid flertall i Stortinget for å endre, sier hun.

Bekkevold i KrF har likevel bestillingen klar:

– Det er litt trist at det må foreligge en trussel om en dom mot Norge for å få regjeringen inn på et riktig spor. Egentlig burde man ordnet dette på eget initiativ. Jeg forventer at dette ordnes senest når forslaget til statsbudsjett for 2019 legges fram, sier Bekkevold til NTB.

Spørsmålet om inndekning overlater han til Helleland og resten av regjeringen.

– De får komme med et forslag, så tar vi det i budsjettforhandlingene, sier han.

Arbeiderpartiets talsperson for familie- og kulturpolitikk, Anette Trettebergstuen, mener kontantstøtten kan avvikles for å finansiere likestilt foreldrepermisjon.

– For de fedrene som rammes, er det åpenbart urettferdig. Helleland må snarest finne løsninger som gir disse fedrene rett til permisjon, og samtidig forsøke å sikre arbeidslinjen og likestillingen, sier Trettebergstuen til NTB.

Også fra stortingsgruppa til regjeringspartiet Venstre kommer det klar marsjordre til Helleland:

– Venstre mener at fedre skal få rett til opparbeiding og uttak av foreldrepenger basert på egen inntekt, uavhengig av mors rettigheter, sier Grunde K. Almeland som sitter i familie- og kulturkomiteen for partiet.

Senterpartiets medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Åslaug Sem-Jacobsen, sier det er forståelig at ESA tar Norge til EFTA-domstolen, men legger til at det burde være unødvendig.

– Det er synd at regjeringen ikke har ordnet dette for lenge siden, sier Sem-Jacobsen.

ESAs standpunkt er at de norske reglene for foreldrepenger innskrenker fars rett til betalt foreldrepermisjon.

– EØS-reglene krever ikke at Norge skal tilby betalt foreldrepermisjon. Men når Norge velger å gjøre det, må ordningen være tuftet på likebehandling, sier Angell-Hansen.

Barne- og likestillingsdepartementet har tidligere argumentert med at den såkalte aktivitetsplikten er ment som et positivt tiltak for å få flere mødre ut i arbeid mens far tar ut foreldrepermisjon.

Likestillingsdirektivet har en åpning for slik positiv diskriminering, men ESA mener reglene for foreldrepenger ikke tilfredsstiller de kravene som gjelder.

Senest i fjor tok også Høyre til orde for å endre reglene slik at fars rettigheter ikke lenger knyttes til mors situasjon.

På forsiden nå