Helseforskjellene øker i Norge – de rike og velutdannede lever enda lenger

Mens helseforskjellene har blitt mindre i flere land i Europa de siste årene, peker pilene i Norge motsatt vei, viser Folkehelserapporten 2018. 

Helseforskjeller basert på penger og utdanning så ut til å minske i Norge, men etter 2010 er ulikhetene mellom de med høyere utdanning og de med lavest utdanning økt litt igjen.  Foto: NTB Scanpix

Folk med høy utdannelse og god inntekt har alltid hatt høyere forventet levealder enn de med lavere utdanning og inntekt. De siste tiårene er den norske folkehelsa generelt blitt bedre. Vi lever lenger og forskjellene mellom gruppene i samfunnet ble lenge stadig mindre, men så er det skjedd noe. Det viser den ferske analysen av den norske folkehelsa.