Statsbudsjettet:

Refses for manglende midler mot flom

Regjeringen ble i helgen kraftig kritisert for nivået på pengestøtten til NVEs arbeid mot flom, ras og skred. Men budsjettposten økes ikke i revidert budsjett.

Saken oppdateres.

– Nok en gang hører vi regjeringen snakke om behovet for økt innsats mot flom, og nok en gang kommer de ikke med pengene som trengs for at vi skal redusere skadene av klimaendringene som er i gang, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

MDGs Per Espen Stoknes mener det er urovekkende at flom- og rasberedskapen ikke styrkes. Han hevder liv og helse settes på spill – i tillegg til faren for materielle skader og økonomiske tap.


Nøkkeltall i revidert nasjonalbudsjett

Tall i parentes er fra statsbudsjettet for 2018. 

* Foreslått oljepengebruk (strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd): 225,5 milliarder kroner (231,1 milliarder kroner)

* Budsjettets påvirkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,1 prosent (0,1 prosent)

* Uttaksprosent fra oljefondet: 2,7 prosent (2,9 prosent)

* Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent fra 2017 (1,1 prosent)

* Forventede ledighetstall i 2018 (AKU): 3,8 prosent av arbeidsstyrken (4,0 prosent)

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP-Fastlands-Norge, prosentvis volumøkning): 2,5 prosent (2,5 prosent


LES OGSÅ: Vil styrke HV med flere titalls millioner

LES MER: Solid vekst i norsk økonomi i første kvartal

Ingen spor

– Det kan bli svært dyrt å ikke betale forsikringen. Vi hadde et håp om at dette kunne komme på plass i revidert budsjett, men igjen velger regjeringen å se bort fra faglige råd, sier Stoknes.

Rødt-nestleder Marit Sneve spør om regjeringen har fått med seg vinteren i det hele tatt:

– Denne revideringen legges fram etter en lang og snørik vinter, og midt i en intens vårflom. Kommuner har bunnskrapt kassa for å rydde snø, holde veier åpne og forebygge og sikre for flom og ras. Likevel har ikke været satt spor etter seg i forslaget fra regjeringen, konstaterer hun.

LES MER: Strammer inn

Erkjente behov

Regjeringen satte av mindre til flomsikring gjennom Norges vassdrags- og energidirektorat i år enn i fjor. Flere partier på Stortinget krever at friske midler kommer på plass, men det legger altså ikke regjeringen opp til i sitt budsjettforslag.

I helgen erkjente olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) overfor NTB at det er et «stort behov» for mer flomsikring i Norge, men at det tar tid å planlegge og bygge sikringstiltak.

I budsjettforhandlingene med KrF og Venstre i fjor ble bevilgningene til NVEs sikringsarbeid mot flom og skred økt med 100 millioner kroner til 354 millioner.

Det er likevel mindre enn det ble avsatt til samme formål de tre foregående årene, selv om det overgår hva den rødgrønne regjeringen brukte i 2013.

Savner midler

Så sent som i desember i fjor kom direktoratet med en rapport som tar for seg tiltak eller såkalte satsingsforlag som NVE mener bør gjennomføres rundt om i landet fram til 2022.

For de flomutsatte fylkene Oppland og Hedmark alene er det snakk om tiltak som samlet koster 400 millioner kroner. I Buskerud er tallet 260 millioner kroner.

Konkret foreslår NVE at det settes av 60 millioner kroner til sikring av kvikkleiresoner i Hvittingfoss og i Øvre Eiker samt 200 millioner til flomsikring og sikring mot kvikkleire i Mjøndalen. I Hedmark og Oppland er det snakk om en mengde tiltak en lang rekke steder, ikke minst til vedlikehold av eksisterende flomverk og pumper.

På forsiden nå