Kraftig vind skapte kaos i Oslo

Kraftig vind i Oslo-området førte til at flere tok kontakt med politiet for å melde fra om flygende gjenstander. Flere hundre husstander var også uten strøm.

Etter en nydelig solskinnsdag begynte vinden å ta kraftig tak på Østlandet onsdag kveld. Politiet fikk meldinger om at vinden tok tak i både stillas, byggemateriell og gjerder som ikke var sikret godt nok. De fikk også meldinger om knuste ruter, blant annet ett i fjerde etasje på Schous plass.