Luftambulanse-selskap svartelistet for atomvåpenproduksjon

Selskapet Babcock International som eier den nye luftambulanse-operatøren i Norge, er svartelistet av Storebrand for produksjon av deler til atomvåpen. 

– Vi har utelukket Babcock International siden 2013 på bakgrunn i deres involvering i produksjon av atomvåpen, opplyser kommunikasjonssjef Harald Martens Holm i Storebrand til VG.