Pensjonistene får slippen tilbake – veien til passkontoret skal kortes ned

Pensjonister som ønsker det, skal få tilsendt pensjonsslippen i posten. I tillegg endres grensen for hvor langt unna passkontoret kan ligge.

Saken oppdateres.

Det er blant enkelthetene i avtalen om revidert nasjonalbudsjett som KrF og regjeringspartiene presenterte torsdag.

– Alle som trenger nytt pass i disse dager har merket køen for å få time, og mange har lang reisevei. KrF har nå fått gjennomslag for at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt, og ikke 60 minutter som regjeringen la opp til, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Bemanningsnorm

100 millioner kroner til bemanningsnorm for barnehagene og løfter om fullfinansiert lærernorm, er blant det KrF trekker fram av seire i budsjettavtalen.

– Vi møter det behovet som kommunene sier de har, med 100 millioner kroner til bemanningsnorm for barnehagene for 2018, sa KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad da avtalen med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett ble presentert torsdag kveld.

Han medgir at det blir en jobb framover å sikre tilstrekkelig finansiering til bemanningsnormen for årene som kommer, men fastholder at både denne og lærernormen nå er fullfinansiert for inneværende år.

– Tidlig innsats i skole og barnehage er en helt sentral prioritering for KrF, sier Ropstad.

Color Line-utflagging

Forskriftsendringen som ville kunne gjøre det mulig for Color Line å flagge ut, utsettes som et resultat av budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene.

- Nå utsettes forskriftsendringen som vil kunne gjøre det mulig for Color Line å gå over til internasjonale NIS, med svekkede lønns- og arbeidsvilkår og fare for norske arbeidsplasser. Det er et viktig gjennomslag for KrF at forutsetningene skal gjennomgås, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen mener dette viser at partiet holder løftet sitt til landets sjøfolk.

- Regjeringen skal gjennomgå og evaluere informasjonen som dannet grunnlaget for fartsområdeutvalgets anbefaling. Det er helt i tråd med hva vi har sagt hele veien, sier Johansen.

Han sier forskriftsendringen utsettes inntil Stortinget får evalueringen fra regjeringen til behandling.

- Frp har sagt vi er sjøfolkenes parti, og det står vi ved, sier Johansen.

Høyre fornøyd

Høyre mener det reviderte nasjonalbudsjettet passer den norske økonomien godt, og er fornøyd med de tre partiene som bidro til resultatet.

Høyres finanspolitiske talsperson, Henrik Asheim, beskrev samtalene med Frp, Venstre og KrF som konstruktive. Han beskrev et budsjett som lignet det nasjonalbudsjettet som regjeringen opprinnelig la fram, som han mente var godt innrettet for norsk økonomi.

– For Høyre var det viktig at hovedlinjene ble ivaretatt, og alle fire partiene har vært enige om å gjøre det, sa Asheim på en pressekonferanse etter enigheten.

Der takket Asheim også samarbeidspartiet KrF, samtidig som han understreket at de fire partiene ikke hadde sløst med tiden.

– Vi ble ferdig et døgn før vi egentlig måtte, sa Henrik Asheim.

På forsiden nå