Varslet om 36 alvorlige voldssaker mot små barn i fjor

Kripos ble varslet om 36 tilfeller av grov og dødelig vold mot småbarn i 2017. Politiet går nå ut med informasjon om hva man skal se etter ved mistanke om vold.

  Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Dette er de mest alvorlige sakene hvor barn innlegges på sykehus over lengre tid, det er stor fare for varige mén og barnedødsfall. Det er de aller minste barna som blir utsatt for den alvorligste volden, opplyser politiet i en pressemelding.

– Alle som er i kontakt med barn, må bli flinkere til å se etter røde varselflagg. Om det er på helsestasjon, barnehage eller i omgangskretsen til barnet, må alle bli flinkere til å se etter tegn på mishandling. Vi ser ofte at barn kommer inn med flere alvorlige skader som er påført over tid, og som kunne vært oppdaget tidligere, sier etterforskningsleder Kåre Svang ved Kripos.

Riksadvokaten har besluttet at politidistriktene skal varsle Kripos i alle saker der små barn dør eller blir utsatt for alvorlig vold.

– Det viktigste er at alle som har med barn å gjøre, lærer seg å se etter tegn på mishandling og varsler politi eller barnevern. Først da vil vi kunne redde barn fra å bli traumatisert, invalidisert eller i verste fall drept av dem som skulle beskytte dem, sier Svang.

Kripos påpeker at avvergingsplikten i straffeloven opphever taushetsplikten. Ved mistanke om at et barn utsettes for vold, har den enkelte selvstendig plikt til å melde ifra til politiet eller barnevernet i din kommune.

Politiet har lagt ut informasjon om hva man skal se etter og hvor man skal varsle dersom man er engstelig for at et barn blir utsatt for vold.

Denne uken blir det publisert flere filmer på de sosiale mediesidene til Kripos med informasjon og oppfordring til å melde ifra.

Kripos har det siste året fått økte bevilgninger til å forebygge og etterforske vold mot barn. Det er nå ansatt flere etterforskere på Kripos som kan bistå politidistriktene i vold mot barn-saker.

På forsiden nå