Åpner for at USA kan ha dobbelt så mange soldater i Norge

Regjeringen gir grønt lys for videre amerikansk virksomhet på Værnes.

Marinesoldatene fra rotasjonstyrken på Værnes skal øve og operere i hele Europa. Her fra den store svenske øvelsen Aurora 17, i fjor. 

Saken oppdateres.

De får øke antallet soldater fra dagens 330 til inntil 700. I tillegg får amerikanerne tilbud om å øve og trene på Setermoen i Troms. USA får også bygge fasiliteter for å operere inntil fire kampfly på Rygge.

Den russiske ambassaden i Oslo hadde tirsdag ingen kommentar til nyheten fra regjeringen.

Her får du svar på alt du lurte på om de amerikanske soldatene på Værnes

I realiteten betyr økningen i antallet soldater også at regjeringen åpner for at USA kan flytte sitt hovedsenter for marinekorpsets trening i Europa, til Norge. I dag ligger dette i Romania. Som Adresseavisen tidligere har skrevet er det fra amerikansk side et sterkt ønske om å flytte den til Norge, fordi fasiliteten er bedre og treningen mer relevant for dem.

LES OGSÅ: Amerikanerne vil mer enn doble antallet soldater på Værnes

Møter pressen

- Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i NATO, slik det også er for de fleste andre NATO-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid. Vi må sørge for at NATO-soldater fra andre allierte land får erfaring med norske forhold og at norske og allierte soldater blir samtrente. Dette er i henhold til føringene i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til. Vi må legge forholdene til rette for god og effektiv trening. Dette er grunnen til at vi ønsker å forlenge og utvide dagens ordning med US Marine Corps, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

LES OGSÅ: SV hardt ut mot mulig dobling av antall amerikanske soldater på Værnes

Videreført i fem år

I pressemeldingen som er lagt ut på Forsvarsdepartementets nettside heter det: «Regjeringen stiller seg positive til at amerikanske rotasjonsbaserte marinestyrker kan øve og trene i Norge i ytterligere fem år, og at aktiviteten kan utvides».

Sjefen for det amerikanske marinekorpsets styrker i Europa har tidligere vært klar på hvorfor de ønsker å være i Norge - Soldatene er i Norge for å lære av de beste av de beste

I Norge har marinekorpset hatt Værnes som base for treningen.  Fra norske myndigheter har det hele tiden vært understreket at det ikke dreier seg om en amerikansk base, men en rotasjonsbasert øvingstilstedeværelse. Frem til nå har det dreid seg om ca. 350 amerikanske soldater.

Rotasjonsordningen ble innført i 2017, og var besluttet videreført ut 2018.

Bør ikke provosere Russland

 «Dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms. Hæren har sitt tyngdepunkt i Indre Troms, og det er gode øvingsområder der. En utvidelse er i tråd med ambisjonen i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til om å legge til rette for mer samtrening mellom norske og allierte styrker, som vil bidra positivt til utviklingen av Forsvarets operative evne. Ordningen vil bli evaluert innen utgangen av 2022», heter det i pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet. 

Og videre:

«Alliert tilstedeværelse, øving og trening i Norge er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk, og er forutsigbart for Russland. Russland har tradisjonelt en lav terskel for å protestere mot forsvarstiltak i Norge. Den rotasjonsbaserte øvingen og treningen gir ingen saklig grunn til russiske reaksjoner».

LES OGSÅ: - Jeg håper jeg tar feil, men det er en krig på vei

- At vi trener på å forsvare Norge bør ikke bekymre noen, på samme måte som vi aksepterer at andre land trener på å forsvare seg. Videreføringen av ordningen med US Marine Corps er i tråd med norsk basepolitikk. Nettopp på grunn av norsk basepolitikk er det avgjørende for oss å ha allierte som øver og trener i Norge, i kortere eller lengre perioder, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

På forsiden nå