Kraftig reduksjon i rømt oppdrettslaks

Antall oppdrettslaks på rømmen sank fra 300 000 i 2014 til kun 15 000 i 2017.

Aktører i lakseelvene gleder de seg stort over rekordlave registreringer av oppdrettslaks i vassdragene siste året.   Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det er Fiskeridirektoratet som mottar rapporter om rømt fisk.

– Kun 15 av 197 undersøkte vassdrag i 2017 hadde mer enn 10 prosent rømt oppdrettslaks. Dette er det laveste antallet siden overvåkingen av rømt laks startet, sier prosjektleder for det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt fisk, Vidar Wennevik, til Nationen.

Les også: Sandberg vil ha ned det store tapet i laksenæringen

Aktørene i de norske lakseelvene gleder seg over utviklingen med færre oppdrettslaks i vassdragene.

– Fram til i år har det vært en jevn reduksjon i antallet oppdrettslaks på rømmen. Dersom dette stabiliserer seg på et lavere nivå, vil innvirkningen på de ville laksebestandene bli mindre. Det er også positivt at antall smolt som rømmer ser ut til å gå nedover. Her var det tidligere store mørketall, sier fagsjef Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Så langt i 2018 er imidlertid vel 100.000 laks på rømmen, viser statistikken fra Fiskeridirektoratet.

Les også: Hull i nota førte til at 54.000 laks rømte

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014.

På forsiden nå