Høie ser på løsninger for å dekke inn sykepleiermangel

I 2030 vil det mangle 15.000 sykepleiere, viser framskrivninger av dagens situasjon. Statsråd Bent Høie (H) ønsker innspill og lanserer flere mulige løsninger.

Saken oppdateres.

Framskrivningene av dagens situasjon i helsevesenet er utført av Helse vest, skriver Aftenposten. I vinter viste en rapport som Samfunnsøkonomisk analyse hadde gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet, at Norge vil trenge mellom 167.000 og 224.000 sykepleiere i 2040, skrev Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Høie samler onsdag brukerorganisasjonene til et såkalt kickoff-møte i arbeidet med en ny, nasjonal helse- og sykehusplan. På dette møtet vil statsråden gi en beskrivelse av utfordringen med sykepleiermangel i årene som kommer, skriver Aftenposten. Høie ønsker innspill og kommer også med noen forslag til løsninger.

– Hvis alle sykepleiere jobber 90 prosent av full stilling i stedet for 69 prosent i dag, hvis vi får halvert strømmen av sykepleiere som går over i andre bransjer, og hvis vi klarer å øke den gjennomsnittlige pensjonsalderen fra 64 til 67 år, så vil behovet være dekket, sier Høyre-statsråden.

– Vi må få fram en heltidskultur, vi må gjøre det attraktivt å jobbe i helsevesenet og vi må få folk til å stå lenger i jobb, sier Høie.

(©NTB)

På forsiden nå