Sparebank 1 og DNB går sammen om forsikring

SpareBank 1 Gruppen og DNB inngikk onsdag en intensjonsavtale om å slå sammen forsikringsvirksomhetene sine. Med det kan de bli blant de største i landet.

Sammenslåingen vil skje ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Selskapene vil også vurdere om enkelte personrisikoforsikringer skal overføres til det nye selskapet.