Disse trønderske veiene blir berørt under stor Nato-øvelse

De neste tre månedene vil det være militær trafikk på veiene i Midt-Norge og på Østlandet, melder Statens vegvesen.

  Foto: forsvaret

Saken oppdateres.

I løpet av de neste månedene kommer over 40 000 soldater og 10 000 kjøretøy til Norge for å delta på NATO-øvelsen, Trident Juncture. Det vil innebære redusert fremkommelighet på veier i Midt-Norge og på Østlandet. Det skriver Statens vegvesen og Forsvaret på sine nettsider.


Dette er Trident juncture

Nato-øvelse fra Trondheim, Ørland og Værnes i nord og sørover til Rena.

Øvelsen og transport pågår fra sepember til desember. Mest intenst blir det i perioden 31. oktober til 7. november.

«Kampene» foregår i forhåndsgodkjente områder.

Totalt deltar over 50 000 personer i den militære delen av øvelsen.

Det inngår 10 000 kjøretøyer, over 200 fly og 70 fartøyer i øvelsen.

Dette går øvelsen ut på:

Stanse et angrep fra en motstander som minner om Russland.

Flytte på store avdelinger og store mengder materiell.

Få bakke, luft- og sjøstridskrefter til å fungere sammen.

Trene på mottak av store allierte styrker i Norge.

Øvelsen påvirker trafikken på mange veier, spesielt i perioden før og etter feltøvelsen. Helt fra Fredrikstad til Namdalseid vil kolonner med militære kjøretøy skape problemer i perioder.

Det vil ikke være forbudt for vanlige folk å ferdes som normalt i skog og mark.

 

Transportene vil pågå fram til feltøvelsen 25. oktober–7. november. Etter øvelsen skal det samme materiellet tilbake på de samme veiene.

Statens vegvesen opplyser på sine hjemmesider at følgende veier vil bli berørt:

Østfold

I Østfold blir riksveg 111 Fredrikstad – Årum, og E6 nordover fra Årum mest berørt av øvelsen. E18, riksveg 22, fylkesveg 120 og riksveg 111 Årum – E18 vil også bli brukt.

Oslo og Akershus

I Oslo og Akershus blir E6 mest berørt av øvelsen. E18 Mysen – Vinterbro, E16 Kløfta – Skarnes, riksveg 22, riksveg 120, riksveg 159 og fylkesveg 152 vil også bli brukt.

Hedmark

I Hedmark blir E6 Akershus grense – Kolomoen, og riksveg 3 Kolomoen – Ulsberg mest berørt av øvelsen. E16 Kløfta – Skarnes, fylkesveg 24 Skarnes – Stange og riksveg 2 Magnor – Elverum vil også bli brukt.

Under feltøvelsen i månedsskiftet oktober-november må det påregnes forsinkelser på riksveg 3. Sivil trafikk mellom Oslo og Trondheim anbefales å kjøre E6 Gudbrandsdalen i dette tidsrommet. Fylkesveg 26 Nybergsund – Tolga, fylkesveg 29 Hjerkinn – Alvdal og fylkesveg 30 Koppang – Røros vil også bli berørt under feltøvelsen. Det øvrige fylkesvegnettet i området vil også, i varierende grad, bli berørt i denne perioden.

Oppland

I Oppland blir E136 Møre og Romsdal grense – Dombås og E6 Dombås – Hjerkinn, mest berørt av øvelsen.

Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal blir E39 Molde – Klett, E136 Åndalsnes – Dombås, riksveg 170 Kristiansund – Oppdal og fylkesveg 65 Surnadalsøra – Orkanger mest berørt av øvelsen. Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Trøndelag

I Trøndelag blir E6 Skogn – Fredrikstad, E39 Klett – Molde, fylkesveg 30 Støren – Tynset, fylkesveg 31 Røros – Vauldalen, fylkesveg 65 Orkanger - Surnadalsøra og riksveg 3 Ulsberg – Elverum mest berørt av øvelsen. Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Tolv kjøretøy på rad

Den militære trafikken før og etter feltøvelsen vil i stor grad foregå i militær kolonne. En militær kolonne kan bestå av inntil til tolv kjøretøy. Alle kolonner vil være merket. Trafikken kan gå saktere enn normalt. Statens vegvesen ber trafikantene beregne litt ekstra kjøretid.

– Militære kolonner skal være merket med blått flagg eller lys på det forreste kjøretøyet og grønt flagg eller lys på det bakerste. Militære kolonner kan også være merket med «militær kolonne», forklarer Anette Hauge i Statens vegvesen på Forsvarets nettsider.

Dersom du havner bak en militær kolonne på en smal, svingete og trang vei, skal du ikke kjøre forbi

– Øvrige trafikanter må ikke hindre eller forstyrre en militær kjøretøykolonne, disse skal ha fri vei. Det betyr at man i praksis ikke kan kjøre forbi en militær kolonne, med mindre man er på en fire felts vei. Det er ellers viktig å følge anvisninger gitt av politiet eller militærpolitiet, fortsetter Hauge.

LES OGSÅ: Sender 800 amerikanske sjåfører på glattkjøringskurs før gigantøvelsen

- Tenk deg om

Militære kjøretøy har nødvendigvis ikke samme sikt og kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene kan være annerledes enn for vanlige kjøretøy.

– De militære kolonnene vil i utgangspunktet holde fartsgrensen. Men i praksis vil farten likevel være noe lavere. Tung last bruker naturlig nok lengre tid på å komme opp i fart etter et kryss eller i oppoverbakker, sier kommandersersjant Kari Leinan i RSOM-bataljonen (Receiving, staging and onward movement) i Forsvaret i en pressemelding.

– Husk at det tar lang tid å kjøre forbi en kolonne på 12 kjøretøy. Derfor bør du alltid tenke deg om to ganger før du velger å sette i gang en forbikjøring. 

LES OGSÅ: Overså del i togsporet – togvogn med 43 tonn tung panservogn sporet av

Kjøretiden utvides

Om lag 30 allierte nasjoner deltar i øvelsen. En del av de militære kjøretøyene vil kjøres av sjåfører som er uvant med norske veier og forhold. Statens vegvesen ber trafikantene være oppmerksom på dette.

Norges- Lastebileier Forbund opplyser på sine hjemmesider at det er søkt om dispensasjon fra kjøre- hviletidsreglene for yrkessjåfører som påvirkes av trafikkproblemene. Forslaget er blitt godkjent av Vegdirektoratet, som nå venter på endelig behandling fra ESA. Forslaget innebærer følgende:

  • Daglig kjøretid utvides med en time, slik at en sjåfør kan kjøre 10 timer om dagen og kan utvides til 11 timer to ganger i uka.
  • Ukentlig kjøretid utvides med fire timer, slik at sjåføren kan kjøre maksimalt 60 timer i uka.
  • Akkumulert kjøretid i løpet av to påfølgende uker med 10 timer, slik at sjåføren kan kjøre totalt 100 timer i løpet av to påfølgende uker.
  • Unntak fra reglene om daglig hvile, slik at den reduseres til åtte timer.

LES OGSÅ: Slik blir den store Nato-øvelsen

På forsiden nå