Ap-utvalg vil gi 5 milliarder til å hjelpe flere flyktninger i nærområdene

Aps migrasjonsutvalg går inn for å gi minst 5 milliarder til en solidaritetspott til dem som er på flukt i nærområdene rundt konflikt- eller kriseområder.

Saken oppdateres.

Utvalget som i nær ett år har jobbet med å meisle ut en ny innvandrings- og integreringspolitikk for partiet, la fram sin enstemmige innstilling onsdag ettermiddag.

Pengene til det utvalget omtaler som «solidaritetspotten» på 5 milliarder kroner, skal dels hentes fra den generelle veksten i bistandsbudsjettet, dels ved det som blir frigjort ved færre asylankomster og bistandsmidler brukt i Norge, og dels «ved en kritisk og kompetent gjennomgang» av alle deler av dagens totale bistandsbudsjett.

Utvalget går også inn for å øke antall kvoteflyktninger til Norge. Asylankomster, familiegjenforening og antall kvoteflyktninger skal sees i sammenheng. Antallet skal settes på bakgrunn av forhandlinger mellom regjeringen og kommunene.

På forsiden nå