Åpner for å tvangsflytte vgs-elever som mobber

Regjeringen foreslår at elever på videregående skole som blir tatt for mobbing, skal kunne pålegges å bytte skole.

Saken oppdateres.

– Pålagt skolebytte skal kun være et tiltak i ekstraordinære tilfeller der andre tiltak ikke har vært nok. Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

LES OGSÅ: Trusler og påstander om vold i trondheimsskole

– Jeg mener det er riktig å ha denne muligheten i de aller mest alvorlige sakene, legger han til.

Kan bortvises

I dag er det ikke mulig å pålegge elever i videregående å bytte skole. De kan bortvises for resten av dagen, opptil fem dager, eller i svært alvorlige tilfeller – for resten av skoleåret.

I grunnskolen kan man flytte elever mot elevens og foreldrenes ønske dersom hensynet til medelevene krever det.

LES OGSÅ: Vil ha mobilforbud på alle skoler i Trondheim

Regjeringen foreslår at tre vilkår må være oppfylt før en elev kan flyttes.

Alvorlig grad

Oppførselen til eleven som flyttes, må i alvorlig grad gå ut over tryggheten eller læringen til andre. Et andre vilkår er at mindre inngripende tiltak ikke vil ikke være tilstrekkelig for å gi medelevene et trygt og godt skolemiljø.

For det tredje skal eleven selv, rektor og læreren til eleven, før vedtak blir fattet, ha blitt hørt og andre tiltak være vurdert og helst prøvd ut.

På forsiden nå