Regjeringen åpner opp for bruk av opptak i ankesaker

Regjeringen åpner for at lyd- og bildeopptak av forklaringer for retten kan spilles av i stedet for muntlige forklaringer ved ankebehandling.

Saken oppdateres.

- Gjenbruk av forklaringer ved ankebehandlingen kan bidra til å effektivisere rettsprosessen, spare parter og vitner for belastningen med å forklare seg flere ganger om samme forhold, og bidra til bedre opplyste saker, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Justisdepartementet foreslo i april i år endringer i reglene om opptak i retten. Endringene ble vedtatt av Stortinget i juni, og de vil blant annet utvide rettens plikt til å ta opptak av forklaringer. De vil også åpne for at slike opptak kan spilles av helt eller delvis i stedet for muntlige forklaringer i ankesaken. Endringene trer i kraft 1. oktober.

LES OGSÅ: Wara må svare på spørsmål om nødnett-svikt

Prøveordning fra 2016

Gjennom en prøveordning i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett har det siden oktober 2016 vært foretatt lyd- og bildeopptak under rettsmøter.

- tJeg mener det er viktig å få belyst hvordan en eventuell ordning med gjenbruk av forklaringer kan innrettes i domstolene, og jeg er derfor glad for at prøveordningen med lyd- og bildeopptak nå kan utvides. Erfaringene fra utprøvingene vil kunne gi viktige innspill til arbeidet med en ny straffeprosesslov, sier Wara.

LES OGSÅ: Stortinget krever nye svar om terrorsikring

På forsiden nå