Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel

Arne Vigeland, som kappet uthuset til naboen på Nesøya i Asker i to, er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel og må betale nesten 750 000 kroner i erstatning.

Nabokrangel om en bod på Vendla på Nesøya i Oslo førte til at den ene parten delte den i to da han mente halvparten av den gamle boden står på hans eiend  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Borgarting lagmannsrett skjerper straffen noe fra tingrettsdommen, fordi hele straffen på 120 dagers fengsel er gjort ubetinget. I Asker og Bærum tingrett ble halvparten – 60 dagers fengsel – gjort betinget. Retten poengterer dessuten at straffen ville vært enda strengere, hadde det ikke vært for den lange tiden det tok fra huskappingen fant sted til saken kom opp for retten.

Arne Vigeland er dømt for to tilfeller av grovt skadeverk og må dessuten betale 510 000 kroner i erstatning til naboene Helge og Walther Wedin og Roger og Wenche Waage, samt drøyt 224 000 kroner til If skadeforsikring. Retten mener skadevirkningene av at Vigeland fikk uthuset kappet i to ikke bare var rent fysisk, men også må ha føltes «sterkt integritetskrenkende» for naboene.

LES KOMMENTAREN: Lite slår en god nabokrangel

Hevder han hadde rett

Den mye omtalte huskappingen skjedde i 2014. Vigeland erkjente handlingene han sto tiltalt for, men nektet straffskyld. Han framholdt i retten at han mente han hadde rett til å fjerne deler av uthuset fordi det sto på hans tomt.

Det er på det rene at Vigeland eier tomta huset sto på, men i en dom fra 2016, blir naboene tilkjent eksklusiv bruksrett til det aktuelle området.

Vigeland har forsøkt å få dommen opphevet, men er blitt avvist.

LES OGSÅ: «Det føles ekkelt å ganske så ufrivillig bli en del av naboens familieliv»

Fjernet mur og frukttrær

Vigeland sto tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo. Vigeland fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo, ifølge dommen.

– Videre er måten handlingene ble gjennomført på, skjerpende. Handlingene var veloverveide og planlagt fra Vigelands side og hadde sterkt preg av selvtekt under en privat rettstvist, skriver lagdommer Harald Georg Venger i domspremissene.

Advokat Trygve Staff, Vigelands forsvarer, mener dommen er i strid med gjeldende rett, og fastslår overfor NTB at den utvilsomt blir anket videre til Høyesterett.

– Det gjelder selvsagt straffeutmålingen, men det er også en rekke momenter i dommen som Høyesterett bør være interessert i å se nærmere på, sier Staff til NTB.

På forsiden nå