Dyster OECD-rapport: Jenter lærer mer enn gutter i norsk skole

I norsk skole er det større forskjeller i prestasjoner mellom gutter og jenter enn i andre land, viser en rapport fra OECD.

Stoltenbergutvalget presenterte rapporten om kjønnsforskjeller i skolen fredag.  Foto: NTB Scanpix

I hele 29 av 34 OECD-landene er det påtakelig kjønnsgap. I likhet med Sverige er Norge et av landene med størst ulikhet mellom kjønnene når det gjelder prestasjoner.