Ny bok: Tajik truet med å gå av i misnøye mot Ap-ledelsens håndtering av Giske-saken

Nestleder Hadia Tajik i Ap var så misfornøyd med måten varslene mot Trond Giske ble håndtert på at hun var villig til å sette vervet sitt på spill.

Hadia Tajik stilte Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor et ultimatum da Giske-saken pågikk. Hun ville ikke fortsette i samme partiledelse som Trond Giske, ifølge boka «Alle skal ned».  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Jeg forstår at det er jeg som må velge, sa Hadia Tajik i en telefonsamtale med Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i boka «Alle skal ned».

Uttalelsen var i realiteten et ultimatum til Støre, ifølge boka. Den omhandler årene fra 2015 til 2018, en av de vanskeligste periodene i partiets historie – Jens Stoltenberg hadde reist til Brussel og overlot partiet til Jonas Gahr Støre og en nestlederduo, som ifølge boka var i nær sagt konstant konflikt og tilsynelatende praktisk talt ute av stand til å samarbeide.

LES KOMMENTAREN: Hvis du noen gang føler deg dårlig behandlet: Ikke skriv bok!

Boka baserer seg på rundt 100 anonyme kilder, og opplysningene er i liten grad kommenterte eller imøtegått av Giske, Tajik og Støre, fordi de ikke har ønsket det. Giske understreker overfor VG at han ikke har bidratt til boka.

På varslernes side

Det angivelig elendige samarbeidsforholdet mellom Tajik og Trond Giske danner en del av bakteppet for det som utspant seg rett før jul i fjor, da varslene mot Giske om seksuell trakassering ble behandlet av partiapparatet.


DETTE ER GISKE-SAKEN

2017:

* 21. desember var Giske i møte med partilederen om varslene. Partiet sendte ut en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter».

* Samme kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken.

* Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet.

* Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik.

* Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, skrev han.

* Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyret til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13.

2018:

* 1. januar: Støre sier at Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid. «I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Giske og jeg enig om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid», heter det i en pressemelding fra Støre.

* Samme dag svarer Giske ved å legge ut en melding på Facebook der han skriver at han har meddelt Støre at slik situasjonen er, er det umulig å utøve oppgavene som nestleder i Ap på en god måte. Giske skriver at det er kommet grunnløse og falske varsler, lekket til mediene av anonyme kilder. «Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter og spredt i sosiale medier», skriver han.

* 2. januar: Møte i Arbeiderpartiets sentralstyre om varslene mot nestleder Trond Giske.

* 7. januar: Giske skriver på Facebook at han trekker seg som nestleder på varig basis og samtidig stiller sin plass som leder for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget til disposisjon.

* 8. januar: Møte i Aps sentralstyre.

* 25. januar: Jonas Gahr Støre konkluderer med at Giske at det i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Kilde: NTB og Ap


Tajik sto klart på varslernes side, og inntok en stadig mer kritisk holdning til Støres håndtering av varslene. Hun ga ham beskjed om at hun var villig til å forlate vervet som nestleder hvis han ikke tok mer håndfast grep.

«Hun ønsket ikke å bli værende i partiledelsen om Giske ble», står det i boka. Uttalelsene falt i løpet av noen timer: Fra nestleder Trond Giske var blitt konfrontert med varsler fra flere kvinner om seksuell trakassering, hvorpå partiledelsen konkluderte med kritikk mot Giske, men lot ham fortsette i vervet som nestleder.

Tajik satt sammen med to av varslerne da telefonsamtalen fant sted. Ifølge boka var hun svært opprørt over at sakene ikke fikk større konsekvenser, og fortalte de to kvinnene etter samtalen med partilederen at «hun ikke hadde samvittighet til å være med på å legitimere Giskes oppførsel og maktmisbruk».

Trosset Støre

Hadia Tajik trosset partilederen ved to anledninger: Hun la ut en tydelig tillitserklæring til varslerne på sin Facebook-side og hun leste et varsel høyt under sentralstyremøtet rett over nyttår, da Giske-saken ble behandlet, trass protester fra Støre.

«Til venner uttrykte hun at hun visste at det kunne bli henne, ikke Giske, som var ferdig som nestleder da teksten ble offentlig», står det i boka om Facebook-posten som vakte betydelig offentlig oppmerksomhet.

Giske måtte til slutt gå av, til tross for at han bestred innholdet i mesteparten av anklagene han ble utsatt for. Ifølge forfatterne av boka, Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård, skjedde det etter «et voldsomt press» mot Støre, blant annet som følge av ultimatumet Tajik stilte.

Utad var det nye varsler om seksuell trakassering som framkom i romjula som var foranledningen til at Støre ba Giske gå av, men ifølge boka lå det også en underliggende erkjennelse av at hans håndtering av varslersaken ikke hadde fungert: «Han hadde ikke fått fram budskapet sitt, og hadde ikke ment å være Giskes forsvarer», står det i boka.

Elendig valgkamp

«Alle skal ned» tar også for seg opptakten til katastrofevalget i fjor, da Arbeiderpartiet ble avspist med 27,4 prosent av stemmene og henvist til nye år i opposisjon, selv om veien før valget tilsynelatende var åpen for Ap.

Ifølge boka er årsaken en blanding av det dårlige samarbeidsklimaet i partiledelsen, flere feil begått av enkeltpersoner, Aps skattepolitikk, oppmerksomheten rundt økt arbeidsledighet og medieoppslagene om Støres privatøkonomi.

- Ikke bidratt

Trond Giske sier til Adresseavisen at han ikke har noen kommentarer til det som kommer frem i boken.

- Jeg har ikke bidratt til boken, og har ingen kommentar til det som er skrevet, sier Giske.

På forsiden nå