Regjeringspartiene innleder budsjettforhandlinger med KrF lørdag

Regjeringspartiene starter budsjettforhandlinger med KrF lørdag ettermiddag.

Fredag la KrF fram partiets alternative budsjett, og deretter innledes forhandlingene med regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om neste års statsbudsjett.