Foreslår å gi E-tjenesten lettere adgang til dataovervåking

Etteretningstjenesten bør få lagre all datatrafikk som krysser den norske grensen. Det kommer fram i forslaget til ny e-tjenestelov.

Saken oppdateres.

Ifølge forslaget skal norske nettilbydere pålegges å gi ut informasjon.

Det innebærer at all bruk av sosiale medier og de fleste store epost-tjenestene vil bli omfattet av forslaget. Søk i slik datatrafikk skal imidlertid først skje etter rettslig kjennelse fra hemmelige rettsmøter i Oslo tingrett, melder NRK.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener den omfattende datainnsamlingen vil være nødvendig.

– Dette er et forsvarsgrep. Det er slik at en del av de hackerangrepene og digitale angrepene vi ser mot Norge er av de mest inngripende angrepene utenifra. Den nye e-loven regulerer digital innhenting på en måte som gjør at vi kan forsvare oss, sier Bakke-Jensen til NRK.

Lagres i 18 måneder

Lovforslaget, som nå er sendt på høring, vil pålegge norske nettilbydere å gi tilgang til knutepunkter der datakablene kommer inn i landet. Derfra kan den militære etterretningstjenesten tappe signalene direkte.

Informasjonen skal kunne lagres i 18 måneder, og i forslaget legges det opp til at egne advokater ved Oslo tingrett skal ivareta interessene for dem som blir overvåket.

Fagdirektør i interesseorganisasjonen IKT Norge, Torgeir Waterhouse, sier han er bekymret for hvordan de norske nettselskapene skal pålegges å samarbeide, og hvor stort hemmelighold det vil være rundt det tekniske avlyttingsutstyret. Han synes også varigheten av hvor lenge disse dataene skal lagres er problematisk.

Intern uenighet

Lovforslaget er imidlertid svært kontroversielt og regjeringspartiene er ikke enige. Venstre er forberedt på å ta dissens i spørsmålet.

– Nå må vi vente på svarene på høringene. Vi kommer til å følge nøye med og så vil det bli en behandling av dette spørsmålet i regjering. Det er for tidlig å si om det blir aktuelt å ta dissens på nåværende tidspunkt, sier stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Leder Bjørn-Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets Ungdom mener forslaget er hårreisende og at det vil gi sovjetiske tilstander i Norge.

– Norge skal være en rettsstat. Det innebærer at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, dette lovforslaget gjør det stikk motsatte. Det er for meg fullstendig uforståelig at tidenes blåeste regjering i Norge sender et slikt lovforslag ut på høring. Det er dypt problematisk at helt uskyldig nett-trafikk skal kunne lagres i 18 måneder, sier han og mener forslaget gir assosiasjoner til George Orwell-romanen 1984.

(©NTB)

På forsiden nå