Bakke-Jensen kaller Sp-utspill symbolpolitikk

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener Senterpartiets trussel om mistillit, er mer symbolpolitikk enn realpolitikk.

Saken oppdateres.

– Det er fritt opp til ethvert parti på Stortinget å fremme mistillit. Men et slikt forslag står seg bedre hvis det er sammenheng mellom teori og praksis, sier han til NTB.

– Vi har ikke feilinformert Stortinget. Dette er en så stor sak at vi hadde stått oss mye bedre på å informere tidligere og bedre om alvoret, helheten og kompleksiteten i saken, fremholder Bakke-Jensen.

Sp vurderer mistillit mot regjeringen i saken om objektsikring og krever mer offensiv satsing på beredskap. Men Bakke-Jensen rister på hodet av Sps forslag om 300 millioner ekstra til Heimevernet.

– HV-sjefen sier han har fått nok penger til objektsikring, men at han trenger mer penger til rekruttering i tynt bebygde områder og øving og trening – ikke større struktur.

Bakke-Jensen mener Sp overser uttalelser fra forsvarssjefen og politidirektøren om at de to etatene nå samarbeider veldig godt, og han reagerer på at Sp vil beholde alle Forsvarets Bell-helikoptre i Nord-Norge, for å løse politiets behov.

– Det er helt legitimt å være mot å flytte helikoptrene, men da må de samtidig si at de ikke ser det som riktig å bygge opp kontraterrorberedskapen på Rygge. Det har jeg ikke hørt noen partier si.

Bakke-Jensen viser til at Justisdepartementet nå jobber med innleie av en sivil helikopterkapasitet for å avhjelpe politiet i nord.

Forsvarsministeren viser dessuten til at både Ap, SV og Sp kutter bevilgningen til Forsvarsbygg i sine alternative budsjetter – Sp med vel 80 millioner.

– Vi er enig i at vi er på hælene når det gjelder grunnsikringen. Men det er Forsvarsbygg som er det beste verktøyet til å gjøre noe med dette. Da er det ganske merkelig at man kutter til dem.

(©NTB)

På forsiden nå