50 000 barn får ingen glede av økt barnetrygd

Økt barnetrygd neste år får ingenting å si for titusenvis av barn i familier som mottar sosialhjelp.

Partileder Audun Lysbakken (SV) mener barnetrygden må holdes utenfor når kommunene beregner hvor mye sosialhjelp fattige familier skal få. 

Saken oppdateres.

De aller fleste kommuner regner nemlig barnetrygden som inntekt og trekker fra beløpet før de beregner hvor mye sosialhjelp familien skal få, skriver Dagbladet.

I fjor var det 47 878 barn i familier som fikk reduset sosialhjelp på grunn av barnetrygden, viser tall fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

LES LEDEREN: Støtten til barnefamilier må bli mer treffsikker

Barnetrygden økes neste år, for første gang siden 1996. KrF fikk i budsjettforhandlingene gjennomslag for at ytelsen, som går til alle barnefamilier, øker med 1000 kroner i året fra 1. mars.

Både SV og Rødt ber KrF presse på for å endre reglene, slik at kommunene ikke kan regne barnetrygden som inntekt og dermed redusere sosialhjelpen.

LES OGSÅ: KrF og Frp landet budsjettenighet tross dårlig stemning

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak om at den må utrede ytelsen skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. I forslaget til statsbudsjett fra oktober heter det at Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert saken og kommet fram til at en slik endring ikke er et treffsikkert eller godt tiltak for å bedre barnefamilienes levekår.

- Noen setninger om hva regjeringen mener, er ingen utredning, konstater Lysbakken.

På forsiden nå