Store forskjeller i kvaliteten på norske sykehus

Det er store variasjoner i kvaliteten på helsetjenestene som tilbys ved norske sykehus, ifølge en ny gjennomgang. Helsedirektoratet er bekymret for utviklingen.

Saken oppdateres.

Helsedirektoratet har gått gjennom 120 nasjonale kvalitetsindikatorer i det norske helsevesenet. Forskjellene mellom sykehus er tydelige.

– Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Direktoratet skriver at mye går i riktig retning, men at utviklingen på enkelte områder gir grunn til bekymring.

Pakkeforløp

Et område hvor helsevesenet ikke leverer, og hvor resultatene spriker, er ved såkalte pakkeforløp for kreft.

– Målet er at 70 prosent av pasientene som tas inn i et pakkeforløp for kreft, skal gjennomføre det innen en fastsatt tidsperiode. Fra mai til august 2018 kommer knappe 64 prosent av pasientene gjennom pakkeforløpene på anbefalt tid, opplyser direktoratet.

Gjennomgangen viser også forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder overlevelse etter lungekreft. Det er et mål at minst 20 prosent som får lungekreft, t skal være i live etter 5 år. I dag gjelder dette 24 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene.

Samme trend

Tidligere i måneden ble det lagt fram tall fra 53 nasjonale helseregistre, som også viser tydelige variasjoner i behandlingen forskjellige steder i landet.

Blant annet viser registeret at en høyere andel prostatapasienter får radikal strålebehandling i Helse vest, og en høyere andel pasienter blir operert i Helse sør-øst, Helse Midt og Helse Nord.

Det er også store forskjeller mellom sykehusene når det gjelder hvor lenge pasienter må vente for å få fedmekirurgi, og hvor stor andel diabetes 1-pasienter med dårlig blodsukkerkontroll sykehusene har.

– Variasjonen innenfor enkelte områder er så stor og uforklarlig, at jeg har kalt den en svikt i den norske helsetjenesten, sa helseminister Bent Høie (H).

(©NTB)

På forsiden nå