6 prosent flere medlemmer utenfor Kirken

Tallet på medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Kirken økte med 6 prosent fra 2017 til 2018. Av disse utgjør medlemmer i muslimske samfunn en firedel.

Saken oppdateres.

Fra 2008 til 2018 har medlemstallet i trossamfunnene utenom Den norske kirke som mottar offentlig støtte, økt med 56 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av de kristne samfunnene utenom Kirken er den Den romersk-katolske kirken desidert størst, med over 152.000 medlemmer i 2018.

Prosentmessig fordeler medlemmene i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske seg slik: Kristendom 54,2 prosent, islam 25,5 prosent, livssyn 14,5 prosent, buddhisme 3,1 prosent, hinduisme 1,6 prosent, sikhisme 0,6 prosent, andre tros- og livssynssamfunn 0,3 prosent, bahai 0,2 prosent, jødedom 0,1 prosent.

(©NTB)

På forsiden nå