Flere utlendinger enn noen gang tar doktorgrad i Norge

Aldri har det vært flere med utenlandsk statsborgerskap som avlegger doktorgrad, skriver Khrono.

Doktorpromosjon ved NTNU i 2018. Rektor Gunnar Bovim i burgunderrød kappe.   Foto: Julie Solem / NTNU

Saken oppdateres.

Det er en lite økning i antall avlagte doktorgrader i første halvår 2018, og aldri har andelen med utenlandsk statsborgerskap vært høyere. Kjønnsbalansen er jevn, og sett over år øker antallet oppgaver skrevet på engelsk, skriver Khrono.

Ni prosent av doktogradene ved norske universitet og høyskoler blir skrevet på norsk.

Første halvår 2018 ble det avlagt 836 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler. Dette viser tall fra Nifu's nyhetsblad Doktorgrader i tall.

LES OGSÅ: Tre generasjoner - tre doktorgrader.

40 prosent er utlendinger

40 prosent av disse doktorgradene ble levert av utenlandske statsborgere. Blant doktorandene med utenlandsk statsborgerskap er det klart flest som har sitt opprinnelsesland enten i Asia eller Vest- og Sør-Europa.

Andelen utlendinger økte kraftig fram til 2011, mens økningen har vært mindre de senere årene, skriver Nifu.

Det er ved Universitetet i Oslo det blir avlagt flest doktorgrader. I hele 2017 var det 493 som disputerte ved universitetet i hovedstaden. NTNU er en god nummer to med 362 doktorgrader i fjor. Men første halvår 2018 var det 20 flere som avla doktorgrad ved NTNU enn første halvår i fjor.

LES OGSÅ: Trond forsvarte doktorgraden som 71-åring

LES OGSÅ: Sintef-forsker har oppdaget ny behandling mot lungebetennelse

Nesten 1500 doktorgrader avlagt i 2017

I 2017 ble det avlagt 1493 doktorgrader ved norske læresteder. Det var en økning på vel 80 grader fra 2016. Ikke siden rekordåret 2013, da 1524 personer tok doktorgraden, har det blitt holdt så mange disputaser her i landet, skriver Nifu på sine nettsider.

LES OGSÅ: Sivilingeniøren fra NTNU var i Los Angeles da han fikk en god idé. Nå er ideen verdt 4,5 milliarder kroner


På forsiden nå