Ola Elvestuen leder sluttforhandlinger i Katowice

Fredag skal det foreligge en avtale mellom de 196 landene som er tilsluttet klimakonvesjonen om hvordan den globale oppvarmingen skal takles framover. Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nå fått i oppdrag å dra en del av den i land.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har fått i oppgave å dra avtalen i Katowice i havn. 

Saken oppdateres.

Sammen med Singapores miljøvernminister Masagos Zulkifli skal statsråden lede en viktig del av sluttforhandlingene i Katowice.

For at klimakutt-målene nasjonene som har underskrevet Parisavtalen har satt seg ikke bare skal bli fagre løfter, skal det lages regler for hvordan de skal informere om målene og hvordan de har tenkt å realisere dem. Det er sluttforhandlingene om disse reglene Elvestuen skal lede.

Skal oppnå enighet med India, Kina og Saudi-Arabia

-Hans oppgave blir først og fremst å lytte godt på hva de sier, sier nesteleder Marianne Karlsen i Norges forhandlingsdelegasjon.

«De» er først og fremst landene som ikke vil ha så strenge og like regler for dette. Mektige land som India, Kina og Saudi-Arabia er uenig og vil ha slappere regler.

-Uansett skal det fredag foreligge formuleringer som alle nasjoner kan akseptere. Elvestuens oppgave som møteleder blir å «finne vei» ut av uenigheten og hjelpe forsamlingen til å bli enig om formuleringene, sier Karlsen.

Fredag eller lørdag

Elvestuen kom til Katowice denne uken. Etter én uke med forhandlinger på embetsnivå, har ministere fra hele verden kommet denne uka.

Erfaringer tilsier at forhandlingene på FNs klimakonferanse trekker i langdrag. Det kan være at en avtale og sluttuttalelse ikke kommer før lørdag.

På forsiden nå