Euronext sikret seg aksjemajoriteten i Oslo Børs

Euronext nærmer seg oppkjøp av Oslo Børs etter at selskapets posisjon i holdingselskapet nå er økt til 50,6 prosent gjennom kjøp av aksjer og forhåndsaksepter.

Euronext har opplyst at det så fort som praktisk mulig vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over de utestående aksjene i Oslo Børs VPS.  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Euronext nærmer seg oppkjøp av Oslo Børs etter at selskapets posisjon i holdingselskapet nå er økt til 50,6 prosent gjennom kjøp av aksjer og forhåndsaksepter.

Euronext, en sammenslutning av fem europeiske børser, presenterte oppkjøpsplanene av Oslo Børs på julaften. Selskapet hadde allerede fått forhåndsaksept fra aksjonærer som sitter på 49,6 prosent av aksjene i holdingselskapet Oslo Børs VPS Holding. Oppkjøpet er imidlertid betinget av at minst 50 prosent av dagens aksjonærer aksepterer budet, og at det blir godkjent av de relevante myndighetene.

Selskapet opplyser fredag at 45,5 prosent omfatter forhåndsaksept av utestående aksjer, mens 5,1 prosent er oppkjøp av nærmere 2,2 millioner aksjer.

Vil by 6,24 milliarder

– At grensen på 50 prosent av alle utestående aksjer er nådd, viser Oslo Børs VPS' aksjeeieres interesse for at Euronexts tilbud blir lansert. En av betingelsene for gjennomføringen er nå oppfylt og styrker Euronexts vurdering av et vellykket resultat. Euronext vil fortsette en konstruktiv dialog med alle aksjeeierne i Oslo Børs VPS, heter det i en pressemelding.

Euronext har i dag børser i Amsterdam, Brussel, Lisboa og Paris og kjøpte nylig den irske børsen.

Selskapet har opplyst at det så fort som praktisk mulig vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over de utestående aksjene i Oslo Børs VPS. Budet innebærer en pris på 145 kroner per aksje, 32 prosent høyere enn den siste sluttnoteringen for selskapet bak den norske børsen.

Unik posisjon

– Euronext mener den unike strategisk og konkurransemessige posisjonen til Oslo Børs, inkludert verdensledelse i sjømatderivater og solid ekspertise innen olje og shipping, vil styrke Euronexts posisjon ytterligere, opplyste selskapet julaften.

Ifølge Euronext er det en aksjonærgruppe i Oslo Børs VPS som tok kontakt og ba selskapet vurdere å kjøpe aksjene i holdingselskapet.

Euronext understreker imidlertid at det ennå ikke er sikkert at oppkjøpet blir gjennomført.

Krever inngripen

Senterpartiet er ikke begeistret for det mulige salget av Oslo Børs til utenlandske eiere, og mener regjeringen må gripe inn.

– Børsen er en viktig del av Norges økonomiske infrastruktur og skal etter vårt syn ikke bli en del av et europeisk børskonsern. Det varslede oppkjøpet trenger aksept fra myndighetene. Senterpartiets klare forventning er at regjeringen stopper utsalget, sier Geir Pollestad, leder av næringskomiteen på Stortinget.

På forsiden nå