Listeriose-syke trolig smittet av rakfisk

Rakfisk fra Slidre Ørretsenter AS er trolig årsaken til listerioseutbrudd og trekkes fra markedet. Det er påvist listeriabakterier i fisken.

Siden november har 13 personer fått påvist listeriose, og ifølge Mattilsynet er det sannsynlig at rakfisken herfra er årsaken til utbruddet.