Evakuerte på Svalbard får flytte hjem

Sysselmannen på Svalbard opphever evakueringen, og over 100 personer kan nå flytte tilbake til sine boliger igjen.

Sysselmannen på Svalbard hadde fredag møter med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Skred AS, som har foretatt undersøkelser i fjellsidene i de evakuerte områdene. Fredag klokken 15 ble evakueringen, ferdselsforbudet og oppholdsforbudet opphevet.