Frps innvandringstalsmann: Uaktuelt å skille på etnisitet

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp avviser Per-Willy Amundsens barnetrygdforslag og sier at man ikke skal skille på hvor folk kommer fra.

Helgheim er nestleder i partiets innvandringsutvalg som akkurat nå meisler ut ny politikk på feltet. I utvalget sitter også Per-Willy Amundsen som i et intervju med TV 2 torsdag tok til orde for å begrense eller stanse barnetrygden for barnerike familier – i hovedsak for å hindre at innvandrerfamilier får mange barn.