Politisk ledelse i Barne- og familiedepartementet går i samme frimenighet

Tre av de fire KrF-erne som skal utarbeide norsk religionspolitikk, tilhører samme lille frimenighet i Oslo. Det vekker reaksjoner, skriver Vårt Land.

Saken oppdateres.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og to av de nærmeste medarbeiderne i departementet – politisk rådgiver Elisabeth Løland og statssekretær Julian Farner-Calvert – tilhører Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, en frimenighet med om lag 550 medlemmer. Statssekretær Jorunn Hallaråker er medlem i Den norske kirke, ifølge Vårt Land.

– Det sår vesentlig tvil når et så lite miljø setter et så stort fotavtrykk i departementet som har ansvar for tros- og livssynsspørsmål, sier Freddy André Øvstegård fra SV.

Til sammen er 4,3 av 5,3 millioner nordmenn er medlem av ulike tros- og livssynssamfunn. Den norske kirke er størst, med sine 3,7 millioner medlemmer.

Trosloven Stortinget skal vedta denne våren, vil legge rammeverket for religionspolitikken i et Norge som ikke lenger har en statskirke.

– Dette kan føre til spørsmål om hvorvidt den politiske ledelsen i det ansvarlige departementet kan ta uhildede avgjørelser i tros- og livssynsspørsmål, sier Øvstegård.

Statssekretær Julian Farner-Calvert svarer slik på Vårt Lands henvendelser via epost:

– Vi er glad for å ha ansvaret for tros- og livssynspolitikken. Vi ønsker å jobbe for et bredt mangfold av tros- og livssynssamfunn og vi vil ha en åpen dør til alle miljøer.

(©NTB)

På forsiden nå