Veterinærinstuttet vil legge ned tilbud til trønderske bønder:

Bollestad kaller Veterinærinstituttet inn på teppet

Veterinærinstituttet vil nedbemanne regionkontorene for å spare penger. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) reagerer sterkt og krever en forklaring.

De har jo bygget nytt på Ås for X antall milliarder kroner. Da er det vanskelig å forstå at 20 til 25 millioner kroner på driften ikke kan håndteres, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF). 

Saken oppdateres.

De planlagte kuttene rammer store deler av virksomheten i Tromsø, Trondheim og Sandnes, men nå har Bollestad kalt inn ledelsen og styret i Veterinærinstituttet til et møte hvor de må forklare seg, ifølge Stavanger Aftenblad.

LES I ADRESSA OM KONSEKVENSENE FOR INSTITUTTET I TRONDHEIM

– De må ha en veldig god grunn

– De må ha en veldig god grunn for at jeg som landbruksminister skal akseptere dette, sier Bollestad til avisen.

LES OGSÅ: Trøndelags fylkesvaraordfører appellerte til Bollestad

Veterinærinstituttet har begrunnet kuttene med dårlig økonomi og vist til at de skal flytte inn i nye lokaler i Ås like utenfor Oslo, hvor de i større grad vil sentralisere virksomheten.

Er ikke forhåndsvarslet om dårlig økonomi

Bollestad kjøper ikke argumentene. Hun bemerker at det ikke har kommet noen varsler i forkant om dårlig økonomi i instituttet eller problemer med å holde den desentraliserte strukturen oppe.

– De har jo bygget nytt på Ås for X antall milliarder kroner. Da er det vanskelig å forstå at 20 til 25 millioner kroner på driften ikke kan håndteres. Det må jeg få en forklaring på. Vi ønsker en desentralisert struktur og det er bekymringsfullt for dyrehelsa og folkehelsa at regionale kontorer legges ned, sier hun.

Fylkesvaraordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem (SP) mener nedleggelsen av Veterinærinstituttets helseovervåking og diagnostikk-virksomhet i Trondheim ikke må gjennomføres, og appelerte til landbruksministeren om å ta affære.  

Fylkesvaraordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem (SP) mener nedleggelsen av Veterinærinstituttets helseovervåking og diagnostikk-virksomhet i Trondheim ikke må gjennomføres, og appelerte til landbruksministeren om å ta affære.  

På forsiden nå