Disse yrkesgruppene drikker mest på jobb

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet avslører hvem som drikker mest med kolleger, og hvem som drikker mest på jobb.

  Foto: ntb scanpix

Saken oppdateres.

Jobber du i en privat bedrift i en stor by drikker du sannsynligvis mer alkohol enn hvis du jobber i en offentlig bedrift på bygda.

Det viser den andre rapporten fra prosjektet «Alkohol og arbeidsliv» utført for Folkehelseinstituttet, (FHI), lagt frem i mars i år, skriver Aftenposten.

– Forekomsten av drikking i arbeidstiden er dobbelt så høy i privat sektor sammenliknet med offentlig sektor. Det er også en større andel ansatte i privat sektor som oppgir å drikke seg tydelig beruset i jobbsammenheng, forteller Inger Synnøve Moan, seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk, FHI. Hun er førsteforfatter for studien.

Moan fant også at ineffektivitet på jobb som følge av alkoholbruk var mer utbredt i privat enn i offentlig sektor. Det var også en større andel ansatte i privat sektor som hadde større aksept for å drikke seg tydelig beruset i jobbsammenheng.

De oppgir sjeldnere at de har kontaktperson for alkoholproblemer enn ansatte i offentlig sektor.

– Jobbrelatert drikking er delvis et urbant fenomen. Det er en høyere andel arbeidstakere som oppgir jobbrelatert drikking samt negative konsekvenser av alkoholbruk i store byer enn på mindre steder, sier forskeren.

 

Ledere drikker oftere enn ansatte uten lederansvar

Selv om ledere oftere drikker alkohol, har de likevel en mer restriktiv holdning til å drikke seg beruset i jobbsammenheng enn ansatte uten lederansvar.

Rapporten baserer seg på data innhentet årlig gjennom spørreskjema til et bredt utvalg av norske arbeidstakere.

Den er bygget opp rundt fire temaer:

 • Arbeidstakeres alkoholbruk og holdninger til alkoholbruk i jobbsammenheng
 • Utbredelse av, og holdninger til, alkoholrelatert sykefravær og ineffektivitet
 • Drikkepress og sosial ekskludering
 • Hvordan alkoholbruk inngår i arbeidslivet og retningslinjer for alkoholbruk i jobbsammenheng

Om undersøkelsen
 • Utvalget består av 4417 norske arbeidstagere i alderen 20- 69 år.
 • Undersøkelsen er en webbaserte spørreundersøkelser om alkohol og arbeidsliv.
 • Den ble gjennomført blant norske arbeidstagere i 2015, 2016, 2017 og 2018 av Kantar TNS på oppdrag fra avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet.

Resultatene i rapporten er basert på informasjon gitt av arbeidstagerne i spørreskjema, det vil si selvrapporterte data.

 

Helseansatte drikker minst

Jobbrelatert drikking og negative konsekvenser av alkoholbruk forekommer sjeldnest blant ansatte i helse- og omsorgsbransjer og hyppigst blant ansatte i bransjene forskning, bank/finans og telekommunikasjon/IT.

Moan forklarer jobbrelatert drikking med drikking i arbeidstiden og drikking utenom ordinær arbeidstid. Forutsetningen er at det skjer med kolleger, i en jobbrelatert sammenheng.

1 av 10 opplever drikkepress i jobbsammenheng

Forskningen viser videre at mer enn 1 av 10 norske arbeidstakere opplever drikkepress i jobbsammenheng. Like mange lar være å gå på sosiale arrangementer på grunn av alkoholbruk og på grunn av frykten for å føle seg ekskludert på grunn av alkoholbruk.

tidligere undersøkelser har Inger Synnøve Moan avdekket at

 • over 30 prosent hadde opplevd at kolleger som drakk var plagsomme
 • 20 prosent svarte at de hadde vært bekymret for kollegaers alkoholbruk
 • 7 prosent hadde fått uønsket seksuell oppmerksomhet av kolleger som hadde drukket
 • 4 prosent rapporterte å ha blitt utskjelt av en beruset kollega
 • 2 prosent svarte at de hadde blitt fysisk skadet av kolleger som hadde drukket

– Det må imidlertid også nevnes at vi i undersøkelsen fra 2016 fant at over 30 prosent av arbeidstakerne mente at alkohol bidro til å styrke arbeidsmiljøet og at alkohol spiller en viktig rolle for nettverksbygging. Alkohol oppleves altså ikke utelukkende negativt for norske arbeidstakere, sier Moan.

På forsiden nå