Forbrukerrådet: Taushetsplikt ikke godt nok ivaretatt på mange legekontor

Mange pasienter opplever at sensitive opplysninger kan overhøres av andre på venteværelset på legekontoret, ifølge en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet.

Saken oppdateres.

Den landsomfattende undersøkelsen konkluderer med at taushetsplikten ikke blir godt nok ivaretatt på mange norske legekontor.

En av årsakene til problemet er ifølge Forbrukerrådet måten legekontorene er utformet på, skriverNRK.

Mer enn fire av ti respondenter i undersøkelsen svarer at de opplever at andre kan overhøre sensitive opplysninger på legekontoret.

I undersøkelsen kommer blant annet fram at pasienter utelater viktige opplysninger, ikke deler informasjon med helsesekretærer og lar være å ta intime prøver.

– Det at folk velger å ikke oppgi opplysninger på grunn av dette, kan jo utgjøre en helserisiko. Det er alvorlig, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet til statskanalen.

På forsiden nå