Studie: Flere kvinner enn menn mener det er greit å være hjemme fra jobb, selv om man er frisk

Menn er strengere enn kvinner i synet på hva som er rimelige grunner for sykefravær, og for hvor lenge det bør være, ifølge en ny studie.

Saken oppdateres.

Studien bygger på data og en rekke spørreundersøkelser fra meningsmålingsinstituttet Ipsos siden 1985, hvor respondentene har blitt spurt om sykefravær siden 1995.

I alle årene har det vært flere kvinner enn menn som mener det er akseptabelt å være hjemme, selv om man er frisk nok til å gå på jobb, heter det i studien publisert i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet.

– To vanlige hypoteser er at kjønnsforskjellen i fraværet henger sammen med at kvinner har mer belastende jobber eller større belastninger med å kombinere arbeid og privatliv. Men det er lite støtte i forskningen for disse forklaringene, sier forsker Tale Hellevik ved forskningsinstituttet Nova ved Oslo Met, overfor Magasinet Velferd.

Hellevik står bak studien, sammen med Ottar Hellevik og Kjersti Misje Østbakken

Ifølge forskerne er forskjellen liten, men robust over tid og mellom aldersgrupper. Menn er også generelt strengere enn kvinner i synet på hva som er rimelige grunner for sykefravær, og hvor lenge et fravær bør være.

Studien viser også at yngre har større aksept for illegitimt sykefravær enn eldre, men at dette henger sammen med livsfase og at det ikke er generasjonsforskjeller.

På forsiden nå