17.000 årsverk i norsk politi

Politiet her i landet hadde totalt 17.003 årsverk ved utgangen av april i år. Det er 507 flere enn til samme tid i fjor.

Saken oppdateres.

Antall politiårsverk var 10.071 ved utgangen av april, som er 331 flere enn ved utgangen av april 2018.

Politidekningen er tettest i Finnmark og Oslo med henholdsvis 3,18 og 2,48 politifolk per tusen innbyggere.

I tillegg kommer ansatte i Kripos, Økokrim, Utrykningspolitiet og andre enheter.

I tallene som ble lagt fram mandag, kommer det også fram at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har nesten 600 årsverk, hvorav omkring halvparten er sivilt ansatte.

(©NTB)

På forsiden nå